โลโก้เว็บไซต์ 2016-10-05 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2016-10-05
มทร.ล้านนา จับมือ กลุ่มบริษัทดัชมิลล์พัฒนาพันธุ์พืช สร้างฟาร์มเกษตรมาตรฐาน ผลิตโคนมรุ่นใหม่แบบยั่งยืน
พุธ 5 ตุลาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

รศ.ดร. นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.)ล้านนา   ร่วมลงนามความร่วมมือกับ กลุ่มบริษัท ดัชมิลล์ จำกัดโดยนายธีระยุทธ  ฉายสว่างวงศ์  ประธานกรรมการ กลุ่ม บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด ในก... >> อ่านต่อ


หลักสูตรเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จัดโครงการ RMUTL Workshop on Professional Screen Printing Techniques
พุธ 5 ตุลาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม ข่าวอบรม/เสวนา

หลักสูตรเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์  วิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์  คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ร่วมกับ ห้างหุ้นส่วน เอส.เค.สีและเคมี จำกัด จัดโครงการ RMUTL Workshop on Professional Screen Printing Techniques : พัฒนาสมรรถนะเฉพาะทางให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการพิมพ์ส... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปางร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันพิราลัยของเจ้าพ่อบุญวาทย์ วงษ์มานิต
พุธ 5 ตุลาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

          คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาและถวายสักการะแด่ดวงพระวิญญาณ พลตรีมหาอำมาตย์โท เจ้าบุญวาทย์ วงษ์มานิต อดีตเจ้าผู้ครองนครลำปาง และผู้ก่อตั้งโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เนื่องในวันพิราลัย ณ บริเวณหน้าอนุสาวรีย์พลตรีมหาอำมาตย์โท เจ้าบุญวาทย์ วงษ์มานิต โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เมื่อวันที่ 5ตุลาคม 2559          พลตรีมหาอำมาตย์โท เจ้าบุญวาทย์ วงษ์มานิต มีพระนามเดิมว่าเจ้าบุญวาท ณ ลำปาง ทรงราชสมภพ เมื่อวันที่ พฤศจิกายน 2400 ทรงเป็นราชโอรสในเจ้าหลวงนร... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 6 ทั้งหมด 6


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา