โลโก้เว็บไซต์ 2016-10-07 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2016-10-07

มทร.ล้านนา ต้อนรับคณะเยี่ยมชมและสำรวจความพร้อม โครงการ Innovation Incubation Center (IIC.)
ศุกร์ 7 ตุลาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (๗ ตุลาคม ๒๕๕๙) ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น. ผศ.อุดม สุธาคำ รองอธิการบดี ด้านยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา) ,ดร.กิจจา ไชยทนุ คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ,อาจารย์อนันท์ ทับเกิด ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.) พร้อมด้วยคณาจารย์ มทร.ล้านนา ให้การต้อนรับ “ คณะเยี่ยมชมและสำรวจความพร้อม โครงการ Innovation Incubation Center (IIC.) ” ณ ห้องประชุม ๑ อาคารอำนวย... >> อ่านต่อ


นิทรรศการกลุ่มเจ็ดยอด ครั้งที่ 13
ศุกร์ 7 ตุลาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันนี้ 6 ตุลาคม 2559 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดนิทรรศการผลงานผู้สอนศิลปะ สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา “นิทรรศการกลุ่มเจ็ดยอด” ครั้งที่ 13 ณ >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา