โลโก้เว็บไซต์ 2016-10-13 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2016-10-13

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้ารับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา
พฤหัสบดี 13 ตุลาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้ารับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2558 จากผู้ตรวจภายนอกโดย ผศ.ดร.เสนีย์  พวงยาณี ประธานการตรวจ พร้อมด้วย ผศ.ดร.สมพร  รอดอัมพร ผศ.ดร.วิไลพร  จันทร์ไชย คณะกรรมการตรวจ ณ ห้อง... >> อ่านต่อ


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เยี่ยมชมการดำเนินงานและการเรียนการสอนของวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ
พฤหัสบดี 13 ตุลาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม ข่าวบริการ

วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2559 เวลา 14.00 - 16.30 น. ที่ ห้องประชุมคลังความรู้ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ดผู้บริหารและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และศูนย์การเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนอำเภอเต่างอย และเกษตรกร อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร จำนวน 27 ท่าน ให้เกียรติเยี่ยมชม รูปแบบการเรียน การสอน และการดำเนินงานของวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนาในโอาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจา... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา