โลโก้เว็บไซต์ 2016-10-25 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2016-10-25

บุคลากรวิทยาลัยฯ ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมงานประชุมวิจัยระดับนานาชาติ IKMAP2016 ณ เมืองโกเบ ประเทศญี่ปุ่น
อังคาร 25 ตุลาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม ข่าวทุน/วิจัย

วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม 2559 ที่ เมืองโกเบ ประเทศญี่ปุ่นบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ได้แก่ อาจารย์วิสูตร  อาสนวิจิตร ในฐานะตัวแทนมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง และทีมงานโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ( SBTC ) ได้เข้าร่วมและนำเสนองานวิจัยระดับนานาชาติ [IKMAP2016] ณ เมืองโกเบ ประเทศญี่ปุ่น ในหัวข้อ A Knowledge Management Framework of Thai STEM for Education : A Case Study Science Based Technology College.ซึ่งมีนักวิจัยจากต่างประเทศได้ให้ความสนใจในด้านการพัฒนาการศึกษาแบบ STEM... >> อ่านต่อสาขาออกแบบสิ่งทอฯ ย้อมผ้าฟรีทำดีถวายพ่อ
อังคาร 25 ตุลาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

สาขาออกแบบสิ่งทอฯ ย้อมผ้าฟรีทำดีถวายพ่อเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559 อาจารย์ไพโรจน์  วรพจน์พรชัย นำนักศึกษาสาขาออกแบบสิ่งทอและเครื่องประดับ ชั้นปีที่... >> อ่านต่อ


นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม มทร.ล้านนา ลำปาง ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำยาหม่อง
อังคาร 25 ตุลาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

                 โดยความร่วมมือระหว่าง อาจารย์อาภาวดี ทับสิรักษ์ และอาจารย์ชนิษฐา ใจเป็ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ และอาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย... >> อ่านต่อ


ประชุมสัมมนาเตรียมความพร้อมก่อนการลงพื้นที่ดำเนินโครงการ “การเรียนรู้ในชุมชนเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรของ มทร.ล้านนา”
อังคาร 25 ตุลาคม 2559 / ข่าวอบรม/เสวนา

          วันที่ 25 ตุลาคม 2559 สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดประชุมสัมมนาเตรียมความพร้อมก่อนการลงพื้นที่ดำเนินโครงการ “การเรียนรู้ในชุมชนเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรของ มทร.ล้านนา” วันที่ 25 - 26 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมคลังความรู้ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดอยสะเก็ด ได้รับเกียรติจาก ผศ.มนูญ เมฆอรุณกมล  รองอธิการบดีด้านบริหาร รองอธิการด้านกิจการนักศึกษา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน โดยมีดร.ภาสวรรธน์   วัชรดำรงศักด... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนาตาก ร่วมออกรายการจิตอาสาทำความดีเพื่อพ่อ อสมท.ตาก FM 97.25 MHz
อังคาร 25 ตุลาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

25 ตุลาคม 2559 มทร.ล้านนา ตาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพัฒน์ เชื้อไทย รองอธิกาบดี และนักศึกษา ได้ให้สัมภาษณ์ ออกอากาศในรายการวิทยุ ทางสถานีวิทยุ อสมท. จังหวัดตาก FM 97.25 MHz "คลื่นความรู้คู่ความสุข เรื่องจิตอาสาทำความดีเพื่อพ่อ" โดยได้ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัยประกอบด้วย เมื่อวันที่ 19 ต.ค. ที่ผ่านมา คณาจารย์และนักศึกษาได้ทำข้าวไข่เจียวแจกจ่ายประชาชนที่สัญจรไปมาบริเวณสนามกีฬาสมเด็จพระเจ้าตากสิน พร้อมแจกโบว์สีดำเพื่อแสดงความไว้อาลัย โดยรายการดังกล่าวจัดขึ้นตามนโยบายของ กสทช. ให้มีรายการพิเศษ จนถึงวันที... >> อ่านต่อ


ขอเชิญบุคลากร และนักศึกษา มทร.ล้านนา เข้าร่วมอบรมการใช้บริการฐานข้อมูลห้องสมุดและฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัย
อังคาร 25 ตุลาคม 2559 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวอบรม/เสวนา

ขอเชิญ บุคลากร และนักศึกษา มทร.ล้านนา เข้าร่วมอบรมการใช้บริการฐานข้อมูลห้องสมุดและฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัยวัน พุธ ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ -๑๗.๐๐ น. ณ ห้องปฏิบัติการ VIRTUAL DESKTOP LAB ๑ ชั้น 1 อาคารห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  (สำหรับนักศึกษาที่เข้าร่วมจะได้รับ ActiveCodeเข้าร่วมกิจกรรมด้วย...)จะมีการจัดอบรมทุกวันพุธ คาบกิจกรรม เวลา เวลา ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 7 ทั้งหมด 7


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา