โลโก้เว็บไซต์ 2017-01-24 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2017-01-24


รายงานผลการดำเนินงาน “การพัฒนาศักยภาพบุคลากร ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ด้านสังคมด้วยการเรียนรู้ในชุมชน”
อังคาร 24 มกราคม 2560 / ข่าวอบรม/เสวนา

      วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๔๖๐ เวลา ๙.๐๐ น. ได้รับเกียรติจากผศ.มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี ด้านบริหาร เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนารายงานผลการดำเนินงาน “การพัฒนาศักยภาพบุคลากร ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ด้านสังคมด้วยการเรียนรู้ในชุมชน” โดยนายนายภฤศพงศ์ เพชรบุล ผู้อำนวยการ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน กล่าวรายงานถึงที่มาและวัตถุประสงค์ของการจัดงานดังกล่าว จัดโดย สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในวันที่ ๒๔... >> อ่านต่อ


ฝ่ายกิจการพิเศษ มทร.ล้านนา ลำปาง ส่งมอบเงินทุนการศึกษาแก่นักศึกษา
อังคาร 24 มกราคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

          วันที่ 20 มกราคม 2560 ที่อาคารกองการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองล้วน  มาซา รองผู้อำนวยการกองการศึกษาฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง พร้อมทีมงาน ส่งมอบเงินทุนการศึกษาแก่นักศึกษาผู้รับทุน จำนวน 2 ทุน โดยมีนางสาวนุสบา  อายะชู  นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ (เทียบโอน) เข้ารับทุนการศึกษา ของสโมสรโรตารีกรุงเทพฯ จำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาทต่อภาคการศึกษา และนายพงศกรณ์  สายสุข ระดับ ปวส.๑ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้ากำลัง รับมอบทุนการศึกษาของมูลนิ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา