โลโก้เว็บไซต์ 2017-02-17 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2017-02-17

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมงานสัมมนาและแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ ๙ มทร. พร้อมรับรางวัลรองชนะเลิศการประกวดเขียนแผนธุรกิจ
ศุกร์ 17 กุมภาพันธ์ 2560 / ข่าวกิจกรรม

           คณาจารย์และนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เข้าร่วมการสัมมนาและการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ ๙ มทร. ครั้งที่ ๕ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระหว่างวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2560 พร้อมรับรางวัลรองชนะเลิศ 1 รายการ           สำหรับการเข้าร่วมสัมมนาและแข่งขันทักษะในครั้งนี้ มทร.ล้านนา ลำปาง ได้เข้าร่วมการแข่งขัน 2 รายการ คือการประกวดเขียนแผนธุรกิจโดยนายพิชิต ขัดทา นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  ทั้งนี้มีอาจารย์กรณิศ เปี้ย... >> อ่านต่อ


งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
ศุกร์ 17 กุมภาพันธ์ 2560 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องนิทรรศการ 1 ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา เริ่มงานเวลา 08.30 น. ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.นำยุทธ  สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มทร.ล้านนา เป็นประธานเปิดงานและให้โอวาทแก่นักศึกษา จากนั้น ผศ.สนิท  พิพิธสมบัติ รองอธิการบดีด้านวิชาการและกิจกรรมนักศึกษาและนายสุรศักดิ์  ลิ้มเจริญ นายกสมาคมศิษย์เก่าภาคพายัพ กล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาทตามลำดับนอกจากนั้นแล้ว มหาวิทยาลัยฯ ย... >> อ่านต่อ


สรุปผลความสำเร็จอันภาคภูมิใจ ของโครงการอ้อยฯ กลุ่มผู้ปลูกอ้อยบ้านสบจาง
ศุกร์ 17 กุมภาพันธ์ 2560 / ข่าวกิจกรรม

          เรื่องราวความสำเร็จของโครงการอ้อยฯ กลุ่มผู้ปลูกอ้อยบ้านสบจาง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง  จำนวน 15 ราย คือ การทำเตาต้มน้ำอ้อย การปลูกอ้อยแปลงสาธิต 6 สายพันธุ์ และการปลูกอ้อยพันธุ์ส่งเสริม   ในแปลงปลูกอ้อยเกษตรกร การทำปุ๋ยหมัก ปรับปรุงอาคารผลิตภัณฑ์แปรรูปน้ำอ้อยให้ได้ GMP  การทำผลิตภัณฑ์น้ำอ้อยน้ำปลาหวาน น้ำอ้อยกะปิหวาน การขาย การตลา... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา