โลโก้เว็บไซต์ 2017-04-28 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2017-04-28

Wallspot ศิลปะนานาชาติบนกำแพง
ศุกร์ 28 เมษายน 2560 / ข่าวกิจกรรม ข่าวอบรม/เสวนา

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560  คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ได้จัดโครงการพื้นที่สร้างสรรค์ศิลปะนานาชาติบนกำแพง (Wallspot)...แนวคิดเชื่อมโยงจาก Urban Art หรือศิลปะกับเมือง จากเครือข่ายนานาชาติโดยได้รับการสนับสนุนจากเว็บไซด์ wallspot.org ที่เป็นส่วนกลาง เปิดโอกาสให้คนทั่วโลกนำเสนอความหลากหลายในงานศิลปะกับเมือง โดยมีวิทยากรบรรยายระดับโลกในนามแฝงคือ Dr.Cas และ Flord พร้อม Workshop เพ้นท์กำแพงภายใน มทร.ล้านนา เจ็ดยอด สร้างความสุนทรีย์และเป็นจุดเด่นให้แก่คณะจากฝีมือศิลปินระดับโลกด้วย ซึ่งกิจกรรมนี้ เราได้จั... >> อ่านต่อ


โครงการสัมมนาเรื่อง “ท่องเที่ยวมั่นคง สู่ความมั่งคั่ง ภายใต้แนวคิดการตลาดเพื่อการท่องเที่ยวไทยแลนด์ 4.0
ศุกร์ 28 เมษายน 2560 / ข่าวกิจกรรม

“ท่องเที่ยวมั่นคง สู่ความมั่งคั่ง ภายใต้แนวคิดการตลาดเพื่อการท่องเที่ยวไทยแลนด์ 4.0นักศึกษาสาขาการจัดการ (เทียบโอน ชั้นปีที่ 2) คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดงานสัมมนาในหัวข้อ “ท่องเที่ยวมั่นคง สู่ความมั่งคั่ง ภายใต้แนวคิดการตลาดเพื่อการท่องเที่ยวไทยแลนด์ 4.0” โดยได้รับจาก ดร.กัญญ์วรา  สมใจ หัวหน้าสาขาการจัดการเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 ณ ห้อง บธ 2.102 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา (เชียงใหม่)โดยการจัดสัมมนาดังกล่าวฯ ทั้งนี้ค... >> อ่านต่อ
อาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อบำบัดแก้ไข ฟื้นฟู และพัฒนาจิตใจเด็กและเยาวชน ของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง
ศุกร์ 28 เมษายน 2560 / ข่าวกิจกรรม

                         ด้วยความร่วมมือระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยอาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ นางสาวสุนิสา ติ๊บคำ เจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำน้ำอ้อยน้ำปลาหวาน และสอดแทรกคุณธรรม การคิดดี ทำดี ให้แก่เด็ก และเยาวชน ที่อยู่ระหว่างรอการพิจารณาพิพากษาคดีของสถ... >> อ่านต่อ

จำนวนบทความ : 1 - 8 ทั้งหมด 8


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา