โลโก้เว็บไซต์ 2017-07-08 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2017-07-08

พิธีเดินขึ้นดอยและนมัสการครูบาศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา 2560
เสาร์ 8 กรกฎาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดพิธีเดินขึ้นดอยและนมัสการครูบาศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา 2560 ด้วยขบวนแห่แบบล้านนา เพื่อเป็นการสักการะครูบาศรีวิชัย ปูชนียบุคคลแห่งล้านนา และเพื่อความเป็นศิริมงคลแก่นักศึกษาใหม่ของราชมงคลล้านนาทุกคน ในการที่ได้เข้ามาศึกษาเล่าเรียนในสถา... >> อ่านต่อจำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา