โลโก้เว็บไซต์ 2017-07-31 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2017-07-31

สภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ประจำเดือนกรกฎาคม 2560
จันทร์ 31 กรกฎาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ผศ.มนูญ  เมฆอรุณกมล รองอธิการบดีด้านบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วย อาจารย์ประสิทธิ์  อินทร์จันทร์ อาจารย์ชาคริต  ชูวฒยากรณ์ อาจารย์อัคค์สัจจา  ดวงสุภาสิญจ์ ร่วมกิจกรรมสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมฮอลิเดย์การเด้นท์ เชียงใหม่ ร่วมจัดโดยกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่และสถานีตำรวจภูพิงคราชนิเวชน์ เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่เวียงเจ็ดลิน ในการนี้เจ้าภาพผู้จัดงาน ได้กล่าวต้อนรับตัวแทนจ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง ถ่ายทอดเทคโนโลยีการปรับปรุงส่วนประกอบเซรามิกในลูกประคบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน
จันทร์ 31 กรกฎาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

          29 กรกฎาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพียงพิมพ์ ชิดบุรี หัวหน้าโครงการหมู่บ้านผลิตภัณฑ์ลูกประคบจากเซรามิกสู่การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ พร้อมคณะทำงานลงพื้นที่ถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง การปรับปรุงส่วนประกอบเซรามิกในลูกประคบ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน ณ ศาลาการเปรียญวัดศาลาบัวบก ม.๘ ต.ท่าผา อ.เกาะคา จ.ลำปาง          การลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีครั้งที่ 3 ประจำปี 2560 โดยการดำเนินงานครั้งแรกมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทัศนคติร่วมกันของคนในชุมชน ต่อมาในครั้งที่ 2 ได้จัดอบรมการพัฒนาผลิต... >> อ่านต่อ


คณะวิทย์ฯ มทร.ล้านนาตาก จัดโครงการบริการฝึกการใช้เครื่องมือฟิสิกส์เบื้องต้น
จันทร์ 31 กรกฎาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ตาก จัดโครงการบริการฝึกการใช้เครื่องมือฟิสิกส์เบื้องต้น สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในวันที่ 29 - 30 กรกฎาคม 2560 โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เข้าร่วมอบรมในโครงการ วิทยากรได้แก่ อาจารย์ธิดารัตน์ คงทน อาจารย์พัฒน์ชญา มณีคำ และอาจารย์ณฐกมล คุณทะสิงห์ ในการจัดโครงการในครั้งนี้ ผู้ดำเนินโครงการ ได้มุ่งเน้นส่งเสริมให้นักเรียนมีความสนใจ เข้าใจการใช้เครื่องมือ ตลอดจนสามารถใช้เครื่องมือฟิสิกส์ในการทำการทดลองเบื้องต้นได้ ซึ่งการพัฒนาดังก... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนาร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10
จันทร์ 31 กรกฎาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม ข่าวทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

วันที่ 28 กรกฏาคม 2560 รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มทร.ล้านนา นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 65 พรรษา ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการจัดกิจกรรมตั้งแต่เวลา 06.30 น.พิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ เวลา 07.30น.พิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา เวลา 08.30 น.  กิจกรรมบริจาคโลหิตพร้อมทั้งกิจกรรมปล่อยปลาถวายเป็นพระราชกุศล ณ อ่างเก็บน้ำแม่หยวก อุทยานหลวงราชพฤกษ์ฯ ซึ่งในเวลา 10.00 น. พิธีลงนามถวายพระพรฯ ณ ศ... >> อ่านต่อ


สกอ.ขอเชิญร่วมงานการประชุม THAILAND QUALITY CONFERENCE
จันทร์ 31 กรกฎาคม 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวบริการ ข่าวอบรม/เสวนา

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอเชิญร่วมงานการประชุม THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 18TH Symposium on TQM-Best Practices in Thailand ปี 2560 (คลิกดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม) >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรม STEM EDUCATION โรงเรียนเมืองมายวิทยา พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน
จันทร์ 31 กรกฎาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

          20 กรกฎาคม 2560 ดร.พวงทอง วังราษฎร์ รองผู้อำนวยการกองการศึกษา ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำคณะทำงาน STEM EDUCATION โมดูล Stem for Start up 4.0 โมดูล Smart Food ผลิตภัณฑ์อาหารทรงคุณค่าแห่งล้านนา และโมดูล Aquaponic 4.0 จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียน ณ โรงเรียนเมืองมายวิทยา โดยมีนายอำนวย  มหามิตร หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ รักษาราชการเทนผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะทำงาน          การจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นหนึ่งในพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 6 ทั้งหมด 6


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา