โลโก้เว็บไซต์ 2018-05-04 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2018-05-04


อาจารย์ มทร.ล้านนา ตาก คว้ารางวัลผลงานวิจัยดีเด่น
ศุกร์ 4 พฤษภาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวทุน/วิจัย ข่าวรับรางวัล

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์โชคชรัตน์ ฤทธิ์เย็น อาจารย์สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลบทความวิจัยดีเด่น เรื่อง "การพัฒนาเครื่องคัดแยกขนาดลูกมะนาวด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์" จากการประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 10 วันที่ 1-3 พฤษภาคม 2561 ณ จังหวัดกาญจนบุรี >> อ่านต่อ


คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.)ล้านนา เข้าร่วมรดน้ำดำหัว อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
ศุกร์ 4 พฤษภาคม 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 ผศ.พัฐฐพาดา โชติเสถียรกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.)ล้านนา พร้อมด้วยอาจารย์อุษามาศ รัตนวงศ์ รองคณบดีฯ อาจารย์ สุทัศน์ กุณา ผู้ช่วยคณบดีศูนย์การจัดการศึกษาพิเศษ(จอมทอง) นำบุคลากรและนักศึกษา ร่วมรดน้ำดำหัว  พ.ต.อ.ดำเนิน  กันอ่อง ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรจอมทอง นายสุทิน  จันทร์งาม นายอำเภอจอมทอง นายก่อชิ  เพชรไพรพนาวัลย์ นายกเทศบาลตำบลบ้านหลวง ณ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ >> อ่านต่อ

จำนวนบทความ : 1 - 6 ทั้งหมด 6


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา