โลโก้เว็บไซต์ 2018-06-14 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2018-06-14

ผู้ประกอบการเอกชนร่วมแชร์ประสบการณ์และสร้างแรงจูงใจให้นักวิจัย ในโครงการ Talent Mobility
พฤหัสบดี 14 มิถุนายน 2561 / ข่าวกิจกรรม ข่าวอบรม/เสวนา

วันที่ 14 มิถุนายน 2561 ดร.บุญทา ชัยเลิศ ผู้ประกอบการปางช้างแม่แตง  และนายวิวรรธน์ พงษ์เรืองเกียรติ เจ้าของบริษัทเซนเตอร์ไลน์ จำกัด ให้เกียรติเป็นวิทยกรบรรยายและร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในกิจกรรม"รู้ไว้ใช่ว่า" แนวปฏิบัติก่อนเข้าไปทำงาน ในสถานประกอบการ ภายใต้โครงการอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมและพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการดำเนินโครงการ Talent Mobility ประจำงบประมาณ  ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ร่วมกับ กสทช. จัดอบรมทดสอบมาตรฐานเครื่องส่งวิทยุฯ
พฤหัสบดี 14 มิถุนายน 2561 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ผศ.ประพัฒน์  เชื้อไทย รักษาราชการอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา กล่าวต้อนรับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) วิทยากรและผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “ทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงสำหรับทดลองประกอบกิจการ” ณ ห้องเรียนรวม ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 56 พรรษา มทร.ล้านนา (เชียงใหม่) โดยได้เกียรติจากนายทนงศักดิ์ สุขะนินทร์ ผู้อำนวยการสำนักรับรองมาตรฐานวิศวกรรมในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์เป็น... >> อ่านต่อ


ตำบลบ้านกร่างจัดกิจกรรมเกี่ยวข้าวนาหยอดอินทรีย์
พฤหัสบดี 14 มิถุนายน 2561 / ข่าวกิจกรรม

ตามที่  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง  ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ดำเนินโครงการ “การปลูกข้าวแปลงสาธิต ข้าวนาหยอดอินทรีย์” เพื่อสาธิตการปลูกข้าวด้วยนวัตกรรมเครื่องหยอดข้าวอินทรีย์  ณ แปลงนาสาธิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก จำนวน  8 ไร่  ใช้พันธุ์ข้าวพระราชทาน พันธุ์ประทุมธานี1  โดยได้รับความอนุเคราะห์จากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ  โดยมูลนิธิชัยพัฒนา มูลนิธิในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน  10 ถัง... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา