โลโก้เว็บไซต์ 2018-10-01 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2018-10-01

คณะผู้บริหารมทร.ล้านนา ร่วมงานพิธีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4
จันทร์ 1 ตุลาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 รองศาสตราจารย์ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติห้น้าที่อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2561 โดยมีนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและกล่าวสดุดีเทิดพระเกียรติโดยมีข้าราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองและประชาชน ทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธี ณ ห้องลีลาวดี ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7  พระชนม... >> อ่านต่อ
มทร.ล้านนา ร่วมแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้านล้านนา  ในกิจกรรมแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยในงานของสถานเอกอัครราชทูตไทย ประจำกรุงออตตาวา ประเทศแคนาดา The  Destination Thailand ครั้งที่  5 
จันทร์ 1 ตุลาคม 2561 / ข่าวทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

วันที่ 14 กรกฏาคม 2561 ผศ.ดร.เจตชรินทร์  จิรสันติธรรม อาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา พร้อมด้วยคณะแสดงจาก มทร.ล้านนา ได้เข้าร่วมทำการแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้านล้านนา    ในกิจกรรมแสดงผลงานด้านศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์  2 ประเทศ ในการแสดงศิลปวัฒนธรรมมิตรภาพระหว่างสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทยและประเทศแคนาดา ณ กรุงออตตาวา เมืองมอนทรีโอ และนครโตรอนโต  ประเทศแคนาดา โดยมีเอกอัครราชทูตหลายประเทศ  กงสุลประเทศต่างๆ คหบดี ผู้บริหารมหาวิทยาลัยทั้งไทยและแคนาดา , นักธุรกิจ,นักกี... >> อ่านต่อจำนวนบทความ : 1 - 5 ทั้งหมด 5


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา