โลโก้เว็บไซต์ 2018-10-05 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2018-10-05


ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
ศุกร์ 5 ตุลาคม 2561 / ข่าวบุคลากร ข่าวรับรางวัล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลล้านนา ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ   จำนวน 8 ราย >> อ่านต่อ


ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ในโอกาสครบรอบ 80 ปี โรงเรียนช่างไม้สู่ราชมงคลตาก
ศุกร์ 5 ตุลาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวบุคลากร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าราชมงคลตาก ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 80 ปี "โรงเรียนช่างไม้สู่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก" วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม 2561 (ขึ้น 1 ค่ำ เดือนอ้าย ปีจอ) จำนวน 2561 กอง กองละ 199 บาท หรือร่วมบริจาคตามกำลังศรัทธา วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี หรือเป็นนักศึกษากิจกรรมดีเด่น หรือนักศึกษาที่มีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 2. เพื่อเป็นกองทุนเงิน... >> อ่านต่อ


ประกาศรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิศวกรรมและเทคโนโลยี มทร.ล้านนา ลำปาง
ศุกร์ 5 ตุลาคม 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

          คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ประกาศรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิศวกรรมและเทคโนโลยี ตั้งแต่วันนี้ –  22 ตุลาคม 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 5434 2547-8 ต่อ 156 รายละเอียดดังเอกสารแนบ           ประกาศคัดเลือกหัวหน้าสาขาวิศวกรรมและเทคโนโลยี           >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา