โลโก้เว็บไซต์ 2018-11-23 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2018-11-23

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุน สังกัดกองพัฒนาอาคารสถานที่
ศุกร์ 23 พฤศจิกายน 2561 / ข่าวรับสมัครงาน

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัด กองพัฒนาอาคารสถานที่ บัดนี้การคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (รายละเอียดตามประกาศแนบท้าย) ทั้งนี้ ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัวในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้อง รร.305 ชั้น 3 อาคารเรียนรวม เวลา 09.00 น. (ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก) >> อ่านต่อ


สภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 61
ศุกร์ 23 พฤศจิกายน 2561 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 2561 รศ.ศีลศิริ  สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมกิจกรรม “สภากาแฟเวียงเจ็ดลิน” ประจำเดือนพฤศจิกายน จัดโดยสวนสัตว์เชียงใหม่และเชียงใหม่ซูอควาเรียม ณ ลานฮิปโป สวนสัตว์เชียงใหม่ ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายวุฒิชัย  ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ กล่าวต้อนรับและทักทายสมาชิกสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ในครั้งนี้ รศ.ศีลศิริ  สง่าจิตร ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชมขบวนกระทงใหญ่ของมหาวิทยาลัยฯ ภายใต้แนวคิด มั... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา พิษณุโลกชนะเลิศการประกวดกระทงฝีมือฝีมือ
ศุกร์ 23 พฤศจิกายน 2561 / ข่าวกิจกรรม

คว้ารางวัลชนะเลิศได้สำเร็จ   วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่า และนักศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ประกอบด้วย 1.นายอำนาจ ชื่นแสงมอญ 2.นายมังกร ฟักทอง 3.นายอนุพงศ์​ ยอดเพชร 4.นายดนัย เนียมหอม 5.นายธนายุทธ เนียมหอม ร่วมการประกวดกระทงฝีมือฝีมือ ประเภทประชาชนทั่วไป  ในนาม "มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก"  ระหว่างเวลา  13.00 -​ 18.00  น.  ภายในงานลอยกระทงย้อนยุค สอ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา จัดการประชุมและบรรยายพิเศษเรื่อง “การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ระดับรายวิชา/ระดับหลักสูตร”
ศุกร์ 23 พฤศจิกายน 2561 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดการประชุมและบรรยายพิเศษเรื่อง “การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ระดับรายวิชา/ระดับหลักสูตร” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.บวร ประภัสราภร คณะกรรมการคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในระบบการประกันคุณภาพ ให้แก่ผู้ข้าร่วมการประชุมอันจะนำไปสู่การสร้างความมั่นใจที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักวิชาก... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมส่งสะเปาลอยน้ำสืบสานประเพณีล่องสะเปาจาวเวียงละกอน 61 พร้อมรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ศุกร์ 23 พฤศจิกายน 2561 / ข่าวกิจกรรม

               22 พฤศจิกายน 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยสโมสรนักศึกษาร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าแม่วัง ร่วมสืบสานประเพณีล่องสะเปาจาวเวียงละกอน ประจำปี 2561 ณ บริเวณท่าน้ำสิงห์ชัย  โดยส่งสะเปาลอยน้ำเข้าประกวด และเผยแพร่ผลงานด้านวัฒนธรรมของนักศึกษาแก่ประชาชนที่รอชมสองฝั่งแม่น้ำวัง พร้อมได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 5 ทั้งหมด 5


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา