โลโก้เว็บไซต์ 2019-02-01 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2019-02-01

สรุปการดำเนินโครงการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ เกษตรราชมงคล ครั้งที่ 4
ศุกร์ 1 กุมภาพันธ์ 2562 / ข่าวกิจกรรม

สรุปการดำเนินโครงการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ เกษตรราชมงคล ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 25 - 26 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ------------------------------------- >> อ่านต่อ


ชาวมทร.ล้านนา ร่วมแรงจิตอาสา พัฒนาคูเมืองโบราณ คืนน้ำใสให้เวียงเจ็ดลิน
ศุกร์ 1 กุมภาพันธ์ 2562 / ข่าวกิจกรรม

             วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 กองพัฒนานักศึกษา มทร.ล้านนา จัดกิจกรรมจิตอาสา คืนน้ำใส คูเวียงเจ็ดลิน เพื่อร่วมกันพัฒนาคูน้ำเวียงเจ็ดลินซึ่งเป็นคูน้ำโบราณให้มีความสวยงามสร้างทัศนียภาพที่ดีของมหาวิทยาลัย โดย ผศ.ดร.นิวัตร มูลปา รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาระบบ เป็นประธานเปิดโครงการ ซึ่งมีผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา มทร.ล้านนา กว่า 100 คนเข้าร่วมกิจกรรมและช่วยกันทำความสะอาดคูเวียงเจ็ดลินและบริเวณโดยรอบ >> อ่านต่อ


นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า จัดพิธีไหว้ศาลเจ้าพ่อช้างเผือก เพื่อความเป็นสิริมงคล
ศุกร์ 1 กุมภาพันธ์ 2562 / ข่าวกิจกรรม

          วันที่ 31 มกราคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.วันไชย  คำเสน  รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า ไหว้ศาลเจ้าพ่อช้างเผือก สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย ณ ศาลเจ้าพ่อช้างเผือก และจัดกิจกรรมทำความสะอาดรอบศาล เพื่อความเป็นสิริมงคล ... >> อ่านต่อ


วารสาร RL-News ประจำเดือนมกราคม 2562
ศุกร์ 1 กุมภาพันธ์ 2562 / RMUTL วารสารออนไลน์

วารสาร RL-News เป็นการรวบรวมข่าวสารการจัดกิจกรรม ของผู้บริหารคณาจารย์และนักศึกษา ทั้งในส่วนกลางและเขตพื้นที่ซึ่งได้มีการเผยแพร่ผ่านในสื่อต่างๆของกองประชุาสัมพันธ์ ให้อยู่ในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อสิ่งพิมพ์ออนไลน์ (E-book) โดยจะคัดเลือกข่าวสารที่มีความโดดเด่นในแต่ละเดือนมาเก็บรวบรวมไว้ >> อ่านต่อ


คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ขอเชิญร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพ นายพัฒนเดช หอมหวล
ศุกร์ 1 กุมภาพันธ์ 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอเชิญ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพ นายพัฒนเดช หอมหวล นักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษธุรกิจ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๓๑ มกราคม - วันศุกร์ ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ (คณะฯ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม ในวันศุกร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒) ณ บ้านเลขที่ ๑๕/๓ หมู่ที่ ๓ ตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ - กำหนดการฌาปนกิจ - วันเสาร์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ สุสานบ้านล้านตอง อำเภอสันกำแพง จังหวั... >> อ่านต่อ


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ศุกร์ 1 กุมภาพันธ์ 2562 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมโดยการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารที่แนบมาด้านล่างนี้https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2019/02/20190220155830_47748.pdf >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 6 ทั้งหมด 6


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา