โลโก้เว็บไซต์ 2019-02-15 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2019-02-15

วิศวะ ลำปาง จัดงานวันวาเลนไทน์ Music in the park จิบนมชมดาว เล่าเรื่องราวความรักผ่านเสียงเพลง
ศุกร์ 15 กุมภาพันธ์ 2562 / ข่าวกิจกรรม

            14 กุมภาพันธ์ 2562 สโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโครงการดนตรีในสวน ณ สนามหน้าอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์  เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านความสนใจและจินตนาการสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โดยมีอาจารย์อำนาจ  ผัดวัง ที่ปรึกษาสโมสรคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวเปิดโครงการ ... >> อ่านต่อ


สาขาวิศวกรรมเครื่องกลนำนักศึกษาลงพื้นที่ให้ความรู้ระบบไฟฟ้าแบบผสมพัฒนาศักยภาพเยาวชนบนพื้นที่สูง
ศุกร์ 15 กุมภาพันธ์ 2562 / ข่าวกิจกรรม

อาจารย์ศรีธร อุปคำ หัวหน้าสาขาวิศวกรรมเครื่องกลนำคณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา จัดกิจกรรมงานขยายผลการพัฒนาศักยภาพเยาวชนบนพื้นที่สูงเพื่อดูแลระบบไฟฟ้าแบบผสมในพื้นที่พระราชดำริ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ สร้างเยาวชนร่วมพัฒนาพื้นที่ชุมชนบ้านขุนตื่นน้อยและบ้านเลอะกรา ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นพื้นที่ในโครงการพระราชดำริ ชุมชนส่วนมากเป็นชนเผ่ากระเหรี่ยงตั้งอยู่ในพื้นที่ภูเขาสลับซับซ้อนและระบบจ่ายไฟเข้าไม่ถึง ปัจจุบันชาวบ้านใช้ไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสม... >> อ่านต่อ


นักศึกษาหลักสูตรเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดแบบทางสถาปัตยกรรม ในงานสถาปนิกทักษิณ 62 ณ จ.กระบี่
ศุกร์ 15 กุมภาพันธ์ 2562 / ข่าวกิจกรรม ข่าวรับรางวัล

วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน จังหวัดกระบี่ อาจารย์วีระศักดิ์ สวนจันทร์ และ อาจารย์กอปรพร นุกูลคาม อาจารย์ประจำหลักสูตรเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดอยสะเก็ด เป็นผู้ควบคุมและนำนักศึกษา ได้แก่ นายพันธกานต์ นันทิยา นศ.เตรียมสถาปัตย์ ชั้นปีที่ 2 และ นางสาว สุพิชญา ขันวิชัย นศ.เตรียมสถาปัตย์ ชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมการแข่งขันประกวดแบบทางสถาปัตยกรรม ในรอบชิงชนะเลิศ โดยเป็นส่วนหนึ่งของงาน >> อ่านต่อ


เรียนรู้คู่คิด...กับเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศุกร์ 15 กุมภาพันธ์ 2562 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 15 กุมภาพันธ์  2562  ผศ.ศศิธร  ปรือทอง  หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์  พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษา  หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก จัดกิจกรรมโครงการ  IT Camp เพื่อน้อง ประจำปีการศึกษา  2561  ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 – 6   ณ  โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม  ต.วงฆ้อง  อ.พรหมพิราม  จ.พิษณุโลก  ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนการศึกษาด้าน IT  และ  ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้เรื่องอ... >> อ่านต่อ


สอนความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ให้กับนักเรียนพุทธชินราชพิทยา
ศุกร์ 15 กุมภาพันธ์ 2562 / ข่าวกิจกรรม

วันที่  13  กุมภาพันธ์ 2562  ผศ.ศศิธร  ปรือทอง  หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์  พร้อมด้วยคณาจารย์ และนักศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์ และสาขาศิลปศาสตร์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก   จัดกิจกรรมสอนการเรียนรู้เสริมสร้างทักษะบริการวิชาการ ให้ความรู้ด้านเคมี  ฟิสิกส์ ชีววิทยา  ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  และภาษาจีน  ให้กับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา  โดยมีคณาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณ... >> อ่านต่อ


ขอเชิญร่วมชมผลงานนักศึกษาหลักสูตรออกแบบสื่อสาร ครั้งที่ 8 "แสงฉาน"
ศุกร์ 15 กุมภาพันธ์ 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

หลักสูตรออกแบบสื่อสาร คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมคลล้านนา ขอเชิญชมนิทรรศการผลงานสำเร็จการศึกษาหลักสูตรออกแบบสื่อสาร ครั้งที่ 8 ... >> อ่านต่อ


นักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มทร.น่าน ร่วมการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21
ศุกร์ 15 กุมภาพันธ์ 2562 / ข่าวกิจกรรม ข่าวรับรางวัล

                   เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ได้ส่งนักศึกษานักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน เข้าร่วมการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 จัดโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ณ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยผลงานนักศึกษาได้ผ่านการพิจารณาข้อเสนอโครงการรอบที่ 1 และต้องนำเสนอในวันดังกล่าว จำนวน 4 ผลงาน ดั... >> อ่านต่อแบบฟรอร์มแจ้งความจำนงเข้าร่วมอบรมโครงการความปลอดภัยในการทำงานยุคศตวรรษที่ 21 (Occupational health and safety in 21th century)
ศุกร์ 15 กุมภาพันธ์ 2562 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ขอเชิญลงชื่อแจ้งความจำนงเข้าร่วมโครงการอบรมโครงการความปลอดภัยในการทำงานยุคศตวรรษที่ 21 (Occupational health and safety in 21th century) ในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2562 ณ ห้อง  Knowledge theater สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คลิกเพื่อลงทะเบียน >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 9 ทั้งหมด 9


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา