โลโก้เว็บไซต์ 2019-04-25 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2019-04-25

สถช.ร่วมจัดบูธนิทรรศการบริการวิชาการ ในโครงการผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
พฤหัสบดี 25 เมษายน 2562 / ข่าวบริการ ข่าวกิจกรรม

สถช. เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาร่วมจัดบูธนิทรรศการบริการวิชาการและเผยแพร่สื่อองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยฯ ในโครงการผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ในวันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ ณ เขื่อนอุดมธารา ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ โครงการ ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จัดขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานทุกภาคส่ว... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ร่วมกิจกรรมสภากาแฟเวียงเจ็ดลินครั้งที่ 7
พฤหัสบดี 25 เมษายน 2562 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ผศ.สมเกียรติ  วงษ์พานิช ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล้านนา ร่วมกิจกรรมสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ครั้งที่ 7/2562 ณ ลานกิจกรรมต้นจามจุรี ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่, ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่, ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่, ศูนย์ผลิตน้ำเชื้อพ่อโคพันธุ์ โครงการหลวงอินทนนท์, สถานีทดสอบมสรรถนะภาพและฝึกสัตว์พ่อพันธุ์ผสมเทียมเชียงใหม่, ด่านกัก... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา