โลโก้เว็บไซต์ 2019-07-10 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2019-07-10

Young Inventors: นำเสนอแผนสร้างแบรนด์ พัฒนานวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ตอบโจทย์ Thailand 4.0
พุธ 10 กรกฎาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ตาก จัดการประเมินแผนโครงร่างงานวิจัยของผู้เข้าร่วมโครงการ พร้อมทั้งพิจารณางบประมาณ และวิธีการสร้างนวัตกรรมในรูปแบบ RMUTL-STEAM3 ภายใต้โครงการจัดกระบวนการคิด การออกแบบนวัตกรรม เทคโนโลยี จัดทำแผนธุรกิจและการสร้างแบรนด์ ภายใต้โครงการส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาพัฒนานวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ ตอบโจทย์ Thailand 4.0 โดยให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีประสบการณ์ในการเป็นนักประดิษฐ์รุ่นเยาว์ (Young Inventors) ซึ่งจากหลังจากนี้จะได้นำผลงานนวัตกรรมไปจัดแสดงและประก... >> อ่านต่อ


พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2562
พุธ 10 กรกฎาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

วันที่ 10 ก.ค. 62 ที่วิหารหลวงพ่อมงคล ดร.สนธยา ทองอรุณศรี ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยบุคลากรและนักศึกษา มทร.ล้านนา ตาก ร่วมพิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2562 โดยปีนี้มหาวิทยาลัยฯ จะได้นำเทียนที่หล่อขึ้นไปถวาย ณ วัดหนองกระโห้ วัดดอยคีรี วัดเขาถ้ำ และวัดโคกพลู ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2562  ภาพเพิ่มเติมที่: >> อ่านต่อติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการให้บรรลุเป้าหมาย กรณีพื้นที่ดำเนินงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
พุธ 10 กรกฎาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการให้บรรลุเป้าหมาย กรณีพื้นที่ดำเนินงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ระหว่างวันที่ 9 - 10 กรกฎาคม 2562 เยี่ยมชมพื้นที่การดำเนินงานและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน และให้ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงาน โดย ผศ.ไพโรจน์  วรพจน์พรชัย และบุคลากรสถาบันฯ ซึ่งปีงบประมาณ 2562 พื้นที่น่าน ดำเนินงาน 3 โครงการ ได้แก่ โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้าน ชุมชนแบบมีส่วนร่วม กรณี หมู่บ้านห้วยหาด ตำบลอวน อำเภอปัว จ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา