โลโก้เว็บไซต์ 2019-12-16 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2019-12-16

สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย ร่วมกับวิทยบริการฯ มทร.ล จัดอบรมฯ Python for Data Science
จันทร์ 16 ธันวาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

   ระหว่างวันที่ ๑๔ ถึง ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา ศูนย์อบรมด้านปัญญาประดิษฐ์ โดยสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (Artificial Intelligence Association Of Thailand : AIAT) ร่วมกับ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) (Office of Academic Resource and Information Technology ,Rajamangala... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา