โลโก้เว็บไซต์ 2020-01-06 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2020-01-06

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562)
จันทร์ 6 มกราคม 2563 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562) ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมโดยการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารที่แนบด้านล่างนี้ https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2020/06/20200615105718_91994.pdf >> อ่านต่อมทร.ล้านนา น่าน ขอเชิญเที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2563
จันทร์ 6 มกราคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนเที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 เริ่มตั้งแต่เวลา 08.00 - 12.00 น. ร่วมแสดงความสามารถและลุ้นรับของรางวัลตลอดงาน /จัดโดยกองการศึกษาน่าน >> อ่านต่อ


แบบ สขร.1 เดือนธันวาคม 2562
จันทร์ 6 มกราคม 2563 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

แบบ สขร.1 เดือนธันวาคม 2562 https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2020/06/20200602110914_89807.pdf >> อ่านต่อ


รายละเอียด การจัดสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (RCDL) ประจำปี 2563
จันทร์ 6 มกราคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ RCDL News

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราขมงคลล้านนา ได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนางานในองค์กร โดยมอบหมายให้  ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหน่วยงานในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าวให้บรรลุเป้าหมาย         ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงขอประชาสัมพันธ์รายละเอียดการจัดสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (RCDL) ประจำปี 2563&... >> อ่านต่อ


อธิการบดี มทร.ล้านนา เยี่ยมชมบูธนิทรรศการ และให้กำลังใจบุคลากร ในงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่
จันทร์ 6 มกราคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 3 มกราคม พ.ศ.2563 รองศาสตราจารย์ศีลศิริ สง่าจิต ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมคณะ ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธนิทรรศการทางวิชาการ และกิจกรรม Show&Share ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพื่อมุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนได้แสดงศักยภาพงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และผลงานของมหาวิทยาลัยฯ และให้กำลังใจบุคลากร ในงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2562 - 11 มกราคม พ.ศ.2563 ณ ลานเอนกประสงค์ด้านหลังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ตรงข้ามสนาม 700 ปี เชียงใหม่ >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 6 ทั้งหมด 6


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา