โลโก้เว็บไซต์ 2020-04-17 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2020-04-17

เปิดตัววารสารวิชาการนานาชาติ JSAT ฉบับปฐมฤกษ์
ศุกร์ 17 เมษายน 2563 / ข่าวกิจกรรม ข่าวทุน/วิจัย

            คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เริ่มเตรียมจัดทำวารสารวิชาการนานาชาติ ตั้งแต่เดือน กันยายน ๒๕๖๒ ภายใต้ชื่อ Journal of Science and Agricultural Technology (J. Sci. Agri. Technol. : JSAT) โดยมีแผนจัดพิมพ์เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) และฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่บทความด้านวิทยาศาสตร์ การเกษตร และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ และส่งเสริมการเผย... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา พิษณุโลก มอบน้ำดื่มและสิ่งของเพื่อช่วยเหลือหน่วยงานต่าง ๆ ในช่วงมาตรการหยุดเชื้อโควิด19
ศุกร์ 17 เมษายน 2563 / ข่าวรับสมัครนักศึกษา

 มทร.ล้านนา พิษณุโลก มอบน้ำดื่มและสิ่งของเพื่อช่วยเหลือหน่วยงานต่าง ๆ ในช่วงมาตรการหยุดเชื้อโควิด19     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อช่วยเหลือสังคม และเป็นกำลังใจให้แก่บุคลากรและผู้มีจิตอาสาในการปฏิบัติงานของภาคส่วนต่าง ๆ ในช่วง... >> อ่านต่อ


พิธีดำหัวพระภูมิเทพนครราช และศาลครูบาศรีวิชัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ มทร.ล้านนา ประจำปี 2563
ศุกร์ 17 เมษายน 2563 / ข่าวกิจกรรม

รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร รักษาการอธิการบดี มทร.ล้านนา เป็นประธาน ตัวแทนคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร มทร.ล้านนา ประกอบพิธีสักการะพระศรีศากยมุนี โดยประดิษฐาน ณ ศาลาราชมงคล  และพิธีดำหัวพ่อปู่พระภูมิเทพนครราช เนื่องในเทศกาลปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2563 ณ ลานศาลครูบาเจ้าศรีวิชัย - พ่อปู่เทพนครราช โดยพิธีได้เริ่มในเวลา 08.30 น. ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชา เครื่องสักการะและเครื่องสังเวยตามแบบโบราณล้านนา โดยพิธีดังกล่าวมหาวิทยาลัยได้ปฏิบัติสืบทอดมาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อสร้างขวัญและกำลังให้ก... >> อ่านต่อ


ประกาศ ร่างขอบเขตของงาน จ้างก่อสร้างหอพักวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ จำนวน 1 รายการ
ศุกร์ 17 เมษายน 2563 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อเรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหอพักวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่  จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ/ราคากลาง      160,000,000.00 บาท ระยะเวลาประชาวิจารณ์  :  17 - 22  เมษายน 2563 สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือเสนอแนะวิจารณ์แสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยตัว >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา