โลโก้เว็บไซต์ 2020-06-20 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2020-06-20

ขอเชิญผู้สนใจร่วมกิจกรรมจิตอาสาเข้าร่วมโครงการผลิตอุปกรณ์ป้องกันทางการแพทย์
เสาร์ 20 มิถุนายน 2563 / ข่าวอบรม/เสวนา

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเข้าร่วมโครงการผลิตอุปกรณ์ป้องกันทางการแพทย์ (เครื่องกดแอลกอฮอล์เจลแบบใช้เท้าเหยียบ, หน้ากากใส ป้องกันละอองเชื้อโรค (Face Shield), หน้ากากอนามัย Nano Technology, การผลิตอ่างล้างมือแบบใช้เท้าเหยียบเปิดปิดน้ำ)    กิจกรรมจิตอาสา แบ่งออกเป็น 4 กิจกรรม ได้แก่ การผลิตเครื่องกดแอลกอฮอล์เจลแบบใช้เท้าเหยียบ โดย ผศ.เกรียงไกร ธารพรศรี เป็นวิทยากร วัน... >> อ่านต่อ


สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยร่วมกับบริษัทจุลพัฒน์พลาสติก จำกัด มอบ Face shield โดยผ่าน รศ.ดร. คมสัน อำนวยสิทธิ์
เสาร์ 20 มิถุนายน 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ด้วยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยร่วมกับบริษัทจุลพัฒน์พลาสติก จำกัด  ได้มอบหน้ากาก Face  shield   จำนวน  200 อัน  โดยผ่าน รศ.ดร. คมสัน  อำนวยสิทธิ์  เพื่อใช้ประโยชน์แก่ มทร.ล้านนา  พิษณุโลก >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา