โลโก้เว็บไซต์ 2021-01-29 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2021-01-29

คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เข้าตรวจติดตามความพร้อมและความเหมาะสมสำหรับการอนุญาตในการดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ มทร.ล้านนา ลำปาง
ศุกร์ 29 มกราคม 2564 / ข่าวกิจกรรม

          วันนี้ (29 ม.ค.64) ที่ห้องประชุม อาคารกองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (มทร.ล้านนา ลำปาง ) ดร.สุเทพ ทองมา ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.ล้านนา ลำปาง ให้การต้อนรับคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง ในโอกาสเข้าติดตามความพร้อมและความเหมาะสมสำหรับการอนุญาตในการดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ มทร.ล้านนา ลำปาง โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ร่วมให้การต้อนรับ           ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศกร ส... >> อ่านต่อนศ.วิศวฯ มทร.ล้านนา ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ให้ จนท.เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว พร้อมรับสถานการณ์ไฟป่า
ศุกร์ 29 มกราคม 2564 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 27 มกราคม 2564 นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วย นักศึกษาฝึกประสบการณ์จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวางแผนและเตรียมความพร้อมแก้ไขปัญหาหมอกควัน ไฟป่า ณ ห้องประชุมเขตรักษาพันธุ์สัตว์เชียงดาว สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) โดยนักศึกษาได้ทำการซ่อมบำรุง ตรวจเช็คทำความสะอาดและปรับตั้งค่าระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องเป่าลม ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญในการปฏิบัติการทำแนวกันไฟของเจ้าหน้าท... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา