โลโก้เว็บไซต์ 2021-03-01 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2021-03-01

มทร.ล้านนา เชิญชวนส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7 (CRCi 2021)
จันทร์ 1 มีนาคม 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวทุน/วิจัย

มทร.ล้านนา เชิญชวนส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7 (CRCi 2021) กำหนดการเปิดรับบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการ 1) เปิดรับบทความ/ผลงาน CRCI 2021 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปผ่านระบบออนไลน์ Online submission หมดเขตส่งบทความ วันที่ 15 มีนาคม 2564 ที่เว็บไซต์ >> อ่านต่อ


การท่องเที่ยวฯ เปิดห้องปฏิบัติการครัว
จันทร์ 1 มีนาคม 2564 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 หลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ ชั้นปีที่ 3 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เปิดห้องปฏิบัติการครัว ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการการทำอาหาร โดยบูรณาการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่กระบวนการวางแผน การจัดซื้อ การจัดทำ การรับจองตลอดจนการจัดส่ง อันเป็นการฝึกประสบการณ์ก่อนฝึกประสบการณ์กับหน่วยงานภายนอก โดยในปีนี้ ทางหลักสูตรจัดทำอาหารเป็นรูปแบบ Box Set (ประกอบด้วย อาหารจานหลัก เครื่องเคียง ของหวานและเครื่องดื่ม) บริการอาหารไทย... >> อ่านต่อ


วีดิทัศน์แนะนำ : การใช้บริการ Ookbee Buffet Corporate (อยู่ที่ไหน...ก็อ่านหนังสือได้)
จันทร์ 1 มีนาคม 2564 / คลังความรู้ RMUTL ช่อง@Youtube

แนะนำการใช้บริการ Ookbee Buffet Corporate (อยู่ที่ไหน...ก็อ่านหนังสือได้) : งานหอสมุด สวส.มทร.ล้านนา ดาวน์โหลด Application ใช้งาน ได้ที่ https://www.ookbee.com/download​ คู่มือการใช้งาน ได้ที่ https://bit.ly/2ZWLIFO... >> อ่านต่อ


ประชาสัมพันธ์การสอบทักษะด้านภาษาสำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2563 (EXIT EXAM)
จันทร์ 1 มีนาคม 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์การสอบทักษะด้านภาษาสำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2563 (EXIT EXAM) เพื่อเป็นการประเมินคุณภาพการศึกษาด้านภาษาอังกฤษและวัดระดับสมรรถนะทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2563 สามารถเข้ารับการสอบทักษะด้านภาษา (EXIT EXAM) ระหว่างวันที่ 22 - 31 มีนาคม 2564    กำหนดการสอบทักษะด้านภาษา (EXIT  EXAM)  https://webs.rmutl.ac... >> อ่านต่อ


ประชาสัมพันธ์การสอบทักษะด้านภาษาสำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2563 (EXIT EXAM)
จันทร์ 1 มีนาคม 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์การสอบทักษะด้านภาษาสำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2563 (EXIT EXAM) เพื่อเป็นการประเมินคุณภาพการศึกษาด้านภาษาอังกฤษและวัดระดับสมรรถนะทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของทุกคณะก่อนสำเร็จการศึกษาทั้ง 6 จังหวัด  >> อ่านต่อ


ประกาศรับสมัครนักศึกษาโควตาพิเศษ “นักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรรุ่นใหม่” รอบ TCAS 2 SPECIAL (S3 ระหว่างวันที่ 1 - 21 มี.ค. 64)
จันทร์ 1 มีนาคม 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ประกาศรับสมัครนักศึกษาโควตาพิเศษ  “นักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรรุ่นใหม่” รอบ TCAS 2 SPECIAL (S3 ระหว่างวันที่ 1 - 21 มี.ค. 64) ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียด และสมัครช่องทางออนไลน์ที่   >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2564
จันทร์ 1 มีนาคม 2564 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 19.00 น. บุคลากรสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน และสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคคล้านนา เข้าร่วม พิธีสวดมนต์ ฟังพระธรรมเทศนา และเวียนเทียน ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2564 เพื่อน้อมรำลึกถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ณ วัดสวนดอก พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ภาพ/ข่าว รัตนาภรณ์ สารภี >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 7 ทั้งหมด 7


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา