โลโก้เว็บไซต์ 2022-01-06 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2022-01-06


มทร.ล้านนา เข้าพบหน่วยงานต่างๆ สานสัมพันธ์ พัฒนาความร่วมมือ และมอบผลิตภัณฑ์สินค้าโครงการหลวงที่พัฒนาโดยอาจารย์มทร.ล้านนา
พฤหัสบดี 6 มกราคม 2565 / ข่าวกิจกรรม

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าพบผู้บริหารหน่วยงานต่าง ๆ ภายในจังหวัดเชียงใหม่ และมอบผลิตภัณฑ์โครงการหลวงสินค้าของหมู่บ้าน ชุมชน ซึ่งได้รับการพัฒนาโดยอาจารย์ และนักศึกษาซึ่งได้เข้าไปยกระดับสินค้าท้องถิ่นสู่การสร้างมาตรฐานให้เป็นสินค้าคุณภาพ เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณในความร่วมมือของหน่วยงานต่าง ๆในรอบปีที่ผ่านมา และเป็... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ร่วมกับ ธนาคารออมสินภาค 8 จัดการประชุมพิจารณาข้อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ยกกำลัง 2 ประจำปี 2565 ผ่านระบบออนไลน์
พฤหัสบดี 6 มกราคม 2565 / ข่าวกิจกรรม

  วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2565 สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับ ธนาคารออมสินภาค 8 จัดการประชุมพิจารณาข้อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณในกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2565 ภายใต้โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ยกกำลัง 2 ผ่านระบบออนไลน์ในรูปแบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ (ระบบ Zoom Meeting) โดยได้รับเกียรติจาก นายนคร สุวรรณกาศ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค 8  และทีมงานธนาคารออมสินภาค 8 ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถา... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ออกประกาศแนวทางการการจัดการเรียนการสอนและสอบปลายภาค
พฤหัสบดี 6 มกราคม 2565 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา ออกประกาศแนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบปลายภาค อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวไวรัส (COVID-19) ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 29  ธันวาคม 2564 ดังมีรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายข่าวประกาศนี้ >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Facebook Messenger icon