โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เข้าพบหน่วยงานต่างๆ สานสัมพันธ์ พัฒนาความร่วมมือ และมอบผลิตภัณฑ์สินค้าโครงการหลวงที่พัฒนาโดยอาจารย์มทร.ล้านนา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา เข้าพบหน่วยงานต่างๆ สานสัมพันธ์ พัฒนาความร่วมมือ และมอบผลิตภัณฑ์สินค้าโครงการหลวงที่พัฒนาโดยอาจารย์มทร.ล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 6 มกราคม 2565 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 506 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าพบผู้บริหารหน่วยงานต่าง ๆ ภายในจังหวัดเชียงใหม่ และมอบผลิตภัณฑ์โครงการหลวงสินค้าของหมู่บ้าน ชุมชน ซึ่งได้รับการพัฒนาโดยอาจารย์ และนักศึกษาซึ่งได้เข้าไปยกระดับสินค้าท้องถิ่นสู่การสร้างมาตรฐานให้เป็นสินค้าคุณภาพ เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณในความร่วมมือของหน่วยงานต่าง ๆในรอบปีที่ผ่านมา และเป็นการผสานเครือข่ายความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป ดังนี้

 •   ดร.กิตติพัฒน์ สุวรรณชิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยอีสเทอร์น
 •   รองศาสตราจารย์ดร.กัลทิมา พิชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
 •   นายพนม  มีศิริพันธุ์  ปศุสัตว์เขต 5
 •   นายคเชน  เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือกและคณะผู้บริหาร

         พร้อมกันนี้ยังมีหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เข้าพบเพื่อหารือข้อราชการต่างๆและพัฒนาความร่วมมือที่จะเกิดขึ้น ดังนี้

 • อาจารย์วัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ และคณะ
 • บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (เอไอเอส)
 • ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสุเทพ
 • บริษัท เชียงใหม่ เฟรชมิลล์ จำกัด
 • บริษัท วีนัส จำกัด
 • บริษัท เฟสโต้ จำกัด
 • คุณศิริชัย สุขสันติชัย ผู้จัดการฝ่าย กลยุทธ์ธุรกิจ บริษัท commserv siam จำกัด
 • คุณเกรียง บุญพรประเสริฐ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม่ และคณะ
 • คุณฟงหวิน ศักดิ์อัศวิน สื่อมวลชนจังหวัดเชียงใหม่

 

 

 

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา