โลโก้เว็บไซต์ 2022-02-24 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2022-02-24

แผนกบริการวิชาการ กองการศึกษาน่าน มทร.ล้านนา น่าน แจกเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว ณ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน
พฤหัสบดี 24 กุมภาพันธ์ 2565 / ข่าวกิจกรรม

วันพฤหัสบดี ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน โดย นางสาวสุภัควดี พิมพ์มาศ หัวหน้าแผนกบริการวิชาการ นางสาวปราณี มะโนวร หัวหน้าสำนักงานกองการศึกษาน่าน และนางสาวราตรี ทิพเนตร ร่วมจัดนิทรรศการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดน่าน แจกเมล็ดพันธ์ุพืชที่ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มทร.ล้านนา และเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว จากคลินิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา น่าน ให้แก่ประชาชน มีผู้มารับเมล็ดพันธุ์มากกว่า 60... >> อ่านต่อ


การย้อมสีธรรมชาติ
พฤหัสบดี 24 กุมภาพันธ์ 2565 / คลังความรู้

  การย้อมสีธรรมชาติ โดย คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จำนวน 18 หน้า ปีพิมพ์ 2565 รายละเอียด : หนังสือองค์ความรู้เรื่อง "การย้อมสีธรรมชาติ" เล่มนี้ สรุปเรียบเรียงเนื้อหาด้วยการใช้วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเข้าไปพัฒนาหัตถกรรมผ้าทอกะเหรี่ยงของผู้พิการทางสายตา ซึ่งยังขาดโอกาสในการพัฒนาและการยกระดับคุณภาพชีวิต ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านหัตถกรรมผ้าทอกะเหรี่ยงเรื่องการย้อมสีธรรมชาติ โดยใช้ว... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง สนองตอบนโยบายมหาวิทยาลัย เดินหน้านโยบายแบบมีส่วนร่วม ขับเคลื่อนโครงการสู่การพัฒนาพื้นที่การศึกษาลำปาง
พฤหัสบดี 24 กุมภาพันธ์ 2565 / ข่าวกิจกรรม

          24 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวุธ  ชัยเนตร ผู้ช่วยอธิการบดีลำปาง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และคณะผู้บริหาร ในโอกาสประชุม ติดตามแผนพัฒนาและโครงการตามนโยบายแบบมีส่วนร่วม เพื่อนำไปสู่การพัฒนา มทร.ล้านนาลำปาง ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ โดยผู้บริหารลำปางได้นำเสนอความก้าวหน้าในการดำเนินงานและนำเสนอโมเดลโครงกา... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา นำกิจกรรมการแสดง ชุด นาคะภูมินทรา นคราสัมพันธ์ เข้าร่วมในงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 20
พฤหัสบดี 24 กุมภาพันธ์ 2565 / ข่าวทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำวิดีทัศน์การแสดงชุด "นาคะภูมินทรา นคราสัมพันธ์" เข้าร่วมในงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๐ "ข่วงวัฒนธรรมล้ำค่า มรดกภูมิปัญญาของแผ่นดิน" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง ตามกำหนดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีลำดับการแสดงในเวลา 9.15 - 9.30 น. ณ เวทีที่ 1 หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง แต่เนื่องด้วยสถานการณ์ระบาดของโรคโควิดที่มีการตรวจพบเชื้อก่อนการเดินทาง ทำให้ไม่สามารถเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าวได้ ... >> อ่านต่อ


แผนพัฒนาความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570
พฤหัสบดี 24 กุมภาพันธ์ 2565 / คลังความรู้

  แผนพัฒนาความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570 โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จำนวน 107 หน้า ปีพิมพ์ 2565   หมายเหตุ : ฉบับปรับปรุง พฤศจิกายน พ.ศ.2564   รายละเอียด : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาในฐานะสถาบันการศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์มุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติให้มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพ ด้วยการใช... >> อ่านต่อ


คณะบริหารธุรกิจฯ ขอเชิญร่วมงาน BALA EXHIBITION 2022
พฤหัสบดี 24 กุมภาพันธ์ 2565 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

กิจกรรม BALA EXHIBITION 2022   คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอเชิญร่วมกิจกรรม BALA EXHIBITION 2022 ในวันที่ 1 มีนาคม 2565 (จัดกิจกรรมในรูปแบบ Online) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ กิจกรรมที่ 1 พิธีเปิดโครงการ BALA Exhibition 2022 Grand Opening "SMART BALA Learning Zone กิจกรรมมอบเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณยกย่องประจำปี 2565 ณ ห้อง SMART BALA Learning Zone ลานกิจกรรมคณะฯ กิจกรรมที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติกา... >> อ่านต่อ


สวทช. เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม งานประชุมวิชาการประจำปี สวทช. ครั้งที่ 17 NSTDA Annual Conference / NAC2022
พฤหัสบดี 24 กุมภาพันธ์ 2565 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวบริการ

          สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุตมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม งานประชุมวิชาการ ประจำปี สวทช. ครั้งที่ 17 : (17" NSTDA Annual Conference หรือ NAC2022) ภายใต้หัวข้อ "พลิกฟื้นเศรษฐกิจและสังคมไทย ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม BCG (Revitalizing Thai Economy through BCG Research and Innovation) ระหว่างวันที่ 28-31 มีนาคม 2565 ผ่านทางเว็บไซต์ ht2s:/www.nstda.o.th/nac โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ต... >> อ่านต่อ


Speexx ประเทศไทย เชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์ Speexx Exchange 2022
พฤหัสบดี 24 กุมภาพันธ์ 2565 / ข่าวบริการ ข่าวอบรม/เสวนา

          Speexx ประเทศไทย ได้กำหนดจัดงานสัมมนาออนไลน์ Speexx Exchange 2022 ในหัวข้อ "Understanding the Uses of CEFR and Utilizing AI/ML Technology for Empowering English Language Competency in Thailand" ในวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 – 15.30 น. ผ่านระบบ Zoom การสัมมนาครั้งนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ และผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการเข้าร่วม โดยงานสัมมนานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและให้ความรู้เ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 8 ทั้งหมด 8


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา