โลโก้เว็บไซต์ 2022-05-23 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2022-05-23

มทร.ล้านนา ประกาศเปิดเรียนแบบ Onsite ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ แต่ยังคงมาตรการป้องกัน เว้นระยะห่างและส่วมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาทั้งผู้เรียนและผู้สอน
จันทร์ 23 พฤษภาคม 2565 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

    ตามที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีแนวโน้มคลี่คลายลง เพื่อให้การจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1/2565 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามมาตรา 24 และ 27 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548  ประกอบกับคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่องการมอบอำนาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทน ที่ 1457/2564 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2564 และมติคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์เฉพาะกิจตามมาตร... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง ประชุมเตรียมความพร้อมจัดปฐมนิเทศนักศึกษา 65 แบบออนไซต์ (Onsite)
จันทร์ 23 พฤษภาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม

          20 พฤษภาคม 2562  ที่ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ  สินทวีวรกุล ผู้อำนวยการกองการศึกษา เป็นประธานจัดประชุมคณะกรรมการโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา รหัส 65 ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อหารือและเตรียมความพร้อมของคณะกรรมการแต่ละฝ่ายการจัดกิจกรรม ... >> อ่านต่อประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
จันทร์ 23 พฤษภาคม 2565 / ข่าวรับสมัครงาน

1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ (คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม) 2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ  >> อ่านต่อ


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ Talent Mobility
จันทร์ 23 พฤษภาคม 2565 / ข่าวรับสมัครงาน

           ตามที่กลุ่มงาน ยุทธศาสตร์ SPU มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ดำเนินการสอบสัมภาษณ์บุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ  Talent Mobility บัดนี้ การคัดเลือกได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการ              ได้แก่  >> อ่านต่อ


เชิญร่วมอบรม โครงการพัฒนาทักษะนักศึกษาและศิษย์เก่า สู่ความเป็นผู้ประกอบการ
จันทร์ 23 พฤษภาคม 2565 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอเชิญ นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้สนใจ เข้าร่วมอบรม โครงการพัฒนาทักษะนักศึกษาและศิษย์เก่า สู่ความเป็นผู้ประกอบการ Developing Skills for Students and Alumni to Be Entrepreneurship ใน วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams เวลา | 08.30 - 12.00 น พบกับวิทยากร ดร.ณิชพัณณ์ ปีตินิยมโรจน์ หัวข้อ "Idea ที่แตกต่าง Mind set" ดร.พันทิพา ปัญสุวรรณ หัวข้อ &quo... >> อ่านต่อ


ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อให้ โดนใจด้วย Canva
จันทร์ 23 พฤษภาคม 2565 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อให้ โดนใจด้วย Canva วิทยากรโดย ผศ.รุ่ง หมูล้อม ดร.วชิระ หล่อประดิษฐ์ และทีมงานสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายหลังการอบรมจะได้รับไบประกาศนียบัตร zoom Video Communications ในวัน พฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565 ระหว่างเวลา 8.30 - 12.00 น. สมัครออนไลน์ >> อ่านต่อ


กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565
จันทร์ 23 พฤษภาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม

วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.มาลี ตั้งระเบียบ ผู้อำนวยการ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัลลภ พงษ์ยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ นำบุคลากรสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 ภายใต้ชื่อ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น บริเวณหลังอาคารอำนวยการ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร โดยได้ร่วมกันปลูกต้น พะยูง ลูกหว้า และประตู่ จำนวนกว่า 300 ต้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์แล... >> อ่านต่อ


นักศึกษา​หลักสูตร​การ​ท่องเที่ยว​ฯ มทร.ล้านนา คว้ารางวัลรองชนะเลิศ​อันดับ​ที่​1 ในการประกวดโครงงานการยกระดับนวัตกรรมการตลาดฯ (iMarTECH2022)
จันทร์ 23 พฤษภาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม ข่าวรับรางวัล

นางสาวเพียงแข หยั่นมะ  นางสาววรรณิกา  สลอมทุน และนายสรยุทธ​  สมาน​มิตร​ นักศึกษา​หลักสูตร​การ​ท่องเที่ยว​และการ​บริการ​ คณะบริหาร​ธุรกิจ​และ​ศิลปศาสตร์​ มทร.ล้านนา ในนามทีม  InnoMart คว้ารางวัล​รองชนะเลิศ​อันดับ​ที่​ 1 ในการประกวดแข่งขันโครงงานวิจัยในหัวข้อ การยกระดับนวัตกรรมการตลาดและความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มวิสาหกิจ SMEs ด้านผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปประเภทอาหาร ด้วยเทคโนโลยีดิจิตัล (iMarTECH2022) พร้อมรับเงินรางวัลจำนวน 20,000 บาท โดยมีอาจารย์​ อิศ​ร์​ วัจนสุนทร อาจารย์​ประจำ​หลัก... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 9 ทั้งหมด 9


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา