โลโก้เว็บไซต์ 2022-08-08 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2022-08-08

รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ล้านนา ลงพื้นที่ติดตามการเตรียมความพร้อม โคก หนอง นา มทร.ล้านนา ตาก โมเดล
จันทร์ 8 สิงหาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (8 สิงหาคม 2565) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักดิ์ ยาทะเล ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ให้การต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในโอกาสลงพื้นที่เยี่ยมชมและติดตามการเตรียมความพร้อม โคก หนอง นา มทร.ล้านนา ตาก โมเดล ณ บริเวณหน้าหอพักนักศึกษา ซึ่งใช้เป็นพื้นที่ดำเนินการโครงการศูนย์เรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา อันประกอบด้วย แปลงนาสาธิต แปลงผักสวนครัวและสมุนไพร คลองไส้ไก่ เป็นต้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ... >> อ่านต่อ


ผอ.วิทยบริการฯ นำทีมบุคลากร ร่วมงานฯ WUNCA ครั้งที่ ๔๑
จันทร์ 8 สิงหาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม

   ระหว่างวันที่ ๓ - ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ลือโขง ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) อาจารย์ภาณุเดช ทิพย์อักษร รองผู้อำนวยการ และบุคลากร เข้าร่วม การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ ๔๑" (Workshop on UniNet Network and Computer Application: 41st WUNCA) ณ มหาวิทย... >> อ่านต่อ


สวส.มทร.ล้านนา : ขอเชิญ...อาจารย์ บุคลากร นักวิจัยและนักศึกษา เข้าร่วมอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบออนไลน์ MS Teams (ประจำเดือนสิงหาคม)
จันทร์ 8 สิงหาคม 2565 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวอบรม/เสวนา

หัวข้อ :  การใช้งานฐานข้อมูล Turnitin วันที่ 10 สิงหาคม 2565 (เวลา 10:00 – 12:00 น.) ช่องทางลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม : https://bit.ly/3qLmIyk --------------------------------------------- หัวข้อ : การใช้ฐานข้อมูล สนับสนุนการเรียนการสอน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ และหลักสูตรเตรียมบริหารธุรกิจ วันที่ 17 สิงหาคม 2565 (เวลา 15:00 – 16:30 น.) ช่องทางลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม : >> อ่านต่อมทร.ล้านนา จัดพิธีถวายชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ “สมเด็จพระพันปีหลวง” 12 สิงหาคม 2565
จันทร์ 8 สิงหาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 8 สิงหาคม 2565  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.) ล้านนา จัดพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม ประจำปีพุทธศักราช 2565 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี ได้เป็นประธานเปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ และนำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา กล่าวคำถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพร... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 5 ทั้งหมด 5


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา