โลโก้เว็บไซต์ 2023-04-03 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2023-04-03


สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน ร่วมกับ มทร.ล้านนา น่าน จัดโครงการเกษตรปลอดภัยและมูลค่าสูง กิจกรรม การแปรรูปสินค้าเกษตรด้วยองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม 3 เม.ย. 66
จันทร์ 3 เมษายน 2566 / ข่าวกิจกรรม

     วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จัดโครงการเกษตรปลอดภัยและมูลค่าสูง กิจกรรม "การแปรรูปสินค้าเกษตรด้วยองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม" กิจกรรมย่อย "การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เชิงนวัตกรรมสร้างสรรค์ (New Product) เป็นการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 เป้าหมายวิสาหกิจชุมชน-ผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการจำนวน 20 รายสถานประกอบการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ มงค... >> อ่านต่อมทร.ล้านนา ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี 2566
จันทร์ 3 เมษายน 2566 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 31 มีนาคม 2566 ดร.โสภา เภสัชพิพัฒน์กุล รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานตรวจสอบภายใน พร้อมด้วยบุคลากรสำนักตรวจสอบภายใน ในนามเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฏาราชเจ้า ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 1 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา เชียงใหม่ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย ในการนี้นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ไ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา