โลโก้เว็บไซต์ 2023-04-13 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2023-04-13

มทร.ล้านนา ร่วมสืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองวิถีไทย ฮ่วมใจ๋สู่สากล เนื่องในเทศกาลปี๋ใหม่เมืองเชียงใหม่
พฤหัสบดี 13 เมษายน 2566 / ข่าวกิจกรรม ข่าวทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

วันที่ 12 เมษายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมเกียรติ วงษ์พานิช รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยปฐม ธนพัฒน์ปวงวัน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมศึกษา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ ใหม่กันทะ อาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการองค์ความรู้คุณค่าสาระของวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์จังหวัดเชียงใหม่ ณ วัดโลกโมฬี อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในเทศกาลปี๋ใหม่เมืองประจำปี 2566 เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับประเพณีปี๋ใหม่เมืองของจังหวัดเชียงใหม่ ใ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา