โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ร่วมสืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองวิถีไทย ฮ่วมใจ๋สู่สากล เนื่องในเทศกาลปี๋ใหม่เมืองเชียงใหม่ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ร่วมสืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองวิถีไทย ฮ่วมใจ๋สู่สากล เนื่องในเทศกาลปี๋ใหม่เมืองเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 13 เมษายน 2566 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 877 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 12 เมษายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมเกียรติ วงษ์พานิช รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยปฐม ธนพัฒน์ปวงวัน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมศึกษา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ ใหม่กันทะ อาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการองค์ความรู้คุณค่าสาระของวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์จังหวัดเชียงใหม่ ณ วัดโลกโมฬี อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในเทศกาลปี๋ใหม่เมืองประจำปี 2566 เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับประเพณีปี๋ใหม่เมืองของจังหวัดเชียงใหม่ ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รับรู้รับทราบ เช่นการสาธิตการแต่งดาคัวดำหัวแบบฉบับของชาวเชียงใหม่ การสาธิตการตัดตุงจากเครือข่ายเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหมเป็นประธานเปิดนิทรรศการ ซึ่่งจัดขึ้นภายใต้โครงการ "สืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองวิถีไทย ฮ่วมใจ๋สู่สากล" ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา