โลโก้เว็บไซต์ 2023-04-26 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2023-04-26

ประกาศเรื่อง การทำประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา2566
พุธ 26 เมษายน 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

                  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีความประสงค์จะพิจารณาคัดเลือกผู้รับประกันภัยเพื่อจัดสวัสดิการในการทำประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลให้นักศึกษาทุกคน ทุกชั้นปี จำนวนประมาณ 17,000 คน รายละเอียดและเงื่อนไขดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้                ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเสนอราคาได้ตั้งแต่วันที่ 26  เมษายน - 8 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 - 16.... >> อ่านต่อ


สวส. ยกระดับมาตรฐานสากลด้าน ACP อาจารย์และบุคลากร มทร.ล้านนา ๖ พื้นที่ จัด“โครงการพัฒนาคลังข้อสอบมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ”
พุธ 26 เมษายน 2566 / ข่าวกิจกรรม

   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) จัด “โครงการพัฒนาคลังข้อสอบมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ Adobe Certified Professional (ACP) ” สำหรับอาจารย์และบุคลากร ระหว่างวันที่ ๒๖ ถึง ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Virtual Desktop ๑ อาคารหอสมุด มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ... >> อ่านต่อ


วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม จัดอบรมเพิ่มสมรรถนะผู้สอนปัญญาประดิษฐ์
พุธ 26 เมษายน 2566 / ข่าวกิจกรรม

หลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการ “ยกระดับขีดความสามารถสู่ความเป็นเลิศทางการสอนด้านปัญญาประดิษฐ์” แก่อาจารย์ผู้สอนด้านปัญญาประดิษฐ์ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิษฐ์  วิมลธนสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายแผนนโยบายและยุทธศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ ห้องนวัตกรรมการเรียนรู้ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มทร.ล้านนา ระหว่างวันที่ 26 – 28 เมษายน 2566 การอบรมดังกล่าวฯ เป็นการเพิ่มสมรรถนะทางการสอนด้านปัญญาประดิษฐ์แก่... >> อ่านต่อ


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อบอกรับสมาชิกซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์รายการโปรแกรม Adobe จำนวน 1 รายการ
พุธ 26 เมษายน 2566 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อบอกรับสมาชิกซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์รายการโปรแกรม Adobe จำนวน 1 รายการ https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2023/04/20230428144125_32203.pdf >> อ่านต่อ


การสอบสัมภาษณ์ รอบ 2 : TCAS 2 ปีการศึกษา 2566
พุธ 26 เมษายน 2566 / ข่าวรับสมัครนักศึกษาใหม่

การสอบสัมภาษณ์ รอบ 2 : TCAS 2 ปีการศึกษา 2566 การสอบสัมภาษณ์ และ/หรือ สอบปฏิบัติ : วันที่ 26 เมษายน 2566 รายงานตัวเวลา 09.00 น.  มหาวิทยาลัยฯได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ และ/หรือ สอบปฏิบัติ หรือสอบวัดแววความเป็นครู(เฉพาะหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต) ซึ่งพิจารณาจาก  คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร วุฒิการศึกษาเดิม ความรู้ความสามารถ การแต่งกาย บุคลิกภาพ โดยเกณฑ์คะแนนคัดเลือกให้เป็นไปตามประกาศฯของแต่ละคณะ และ มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้า... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 5 ทั้งหมด 5


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา