โลโก้เว็บไซต์ 2023-05-19 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2023-05-19

คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมจัดการศึกษารูปแบบโรงเรียนในโรงงาน ประจำปีการศึกษา 2566
ศุกร์ 19 พฤษภาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (19 พ.ค. 66) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการศึกษารูปแบบโรงเรียนในโรงงานแก่นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการผลิต (ต่อเนื่อง) ภาคพิเศษ โดยมีกิจกรรมการปฐมนิเทศ การประชุมผู้ปกครอง การตรวจสุขภาพนักศึกษา และกิจกรรมปรับพื้นให้กับนักศึกษา ระหว่างวันที่ 19-31 พฤษภาคม 2566 เพื่อเตรียมความพร้อมการใช้เครื่องมือทางวิศวกรรม การบริหารจัดการด้านการเงิน และอื่นๆ เพื่อให้นักศึกษาได้เกิดองค์ความรู้ที่จำเป็นในการเรียนการสอน และการ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ตาก จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการโลจิสติกส์ข้ามแดน
ศุกร์ 19 พฤษภาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (19 พฤษภาคม 2566) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดตาก (สำนักงานแม่สอด) อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักดิ์ ยาทะเล ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาตาก เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการโลจิสติกส์ข้ามแดน มีผู้ประกอบการ แรงงาน คณาจารย์ และประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมอบรม กิจกรรมมีการบรรยายการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน การวิเคราะห์ SWOT พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก การวิเคราะห์แนวทางความเป็นไปได้ในกา... >> อ่านต่อ
จำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา