โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา จัดบรรยาย “ค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน”   | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา จัดบรรยาย “ค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน”

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 21 กุมภาพันธ์ 2562 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 360 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.)ล้านนา ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน” แก่นักศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก นางบุปผา โพธิเศษ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ และนางสาวพิมพินันท์ แสงอุทัย เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต เป็นวิทยากร  ทั้งนี้การบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาจะจัดขึ้นอีก 2 ครั้ง คือในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 และวันที่ 6 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม 3 มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา