โลโก้เว็บไซต์ กพน.ร่วมกิจกรรมเฝ้าระวังและป้องกันการกระทำความรุนแรงต่อเด็กพิการและสตรีพิการ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กพน.ร่วมกิจกรรมเฝ้าระวังและป้องกันการกระทำความรุนแรงต่อเด็กพิการและสตรีพิการ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 8 มีนาคม 2562 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 157 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่8 มีนาคม 2562 นักศึกษา ผศ.ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ ผู้อำนวยการกองพัฒนา พร้อมด้วยนักวิชาการศึกษาพิเศษและนักศึกษาพิการ มทร.ล้านนา เข้าร่วมประชุมโครงการเฝ้าระวังและป้องกันการกระทำความรุนแรงต่อเด็กพิการและสตรีพิการ ภายใต้แผนพัฒนาสตรีพิการ ฉบับที่2 พ.ศ. 2560-2564 จัดโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงใหม่ และได้รับเกียรติจาก นายมนัส ขันใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน และนางจิราพร เชาว์นประยูร ยามาโมโต้ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงาน ณ โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวันเชียงใหม่ เพื่อร่วมกันพัฒนานโยบาย การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิิตสตรีพิการ

-ขอบคุณข้อมูล/ภาพ ผศ.ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ ผู้อำนวยการกองพัฒนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา