โลโก้เว็บไซต์ อธิการบดีพร้อมคณะผู้บริหารร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

อธิการบดีพร้อมคณะผู้บริหารร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 3 เมษายน 2562 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 153 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ มทร.ล้านนา ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2562 เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเป็นประจำทุกปี ณ บริเวณอาคารอำนวยการ มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา