โลโก้เว็บไซต์ อ.ยุรธร ต่อยอดโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้สูงอายุฯ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

อ.ยุรธร ต่อยอดโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้สูงอายุฯ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 4 เมษายน 2562 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 137 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

อาจารย์ยุรธร  จีนา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมทีมงานนักวิจัย จัด “โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้สูงอายุ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน โรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่” ณ ห้องประชุมสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ผู้สูงอายุนครพิงค์ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจากนายไพรัช  ใหม่ชมภู รองนายกองค์กรบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการ ดร.สุรพล  ใจวงษ์ษา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562

 

สำหรับโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้สูงอายุฯ จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 ระว่างวันที่ 3 – 4 เมษายน 2562 เป็นการต่อยอดให้ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการได้รับรู้และการสร้างเครือข่ายการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม โดยมีโรงเรียนผู้สูงอายุเป็นองค์กรชุมชนในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างมีเป้าหมาย เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายความร่วมมือซึ่งกันและกัน  อันเป็นการตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมของผู้สูงอายุ โดยมีแกนนำกลุ่มโรงเรียนผู้สูงอายุ 8 แห่ง (แม่แฝกใหม่, แม่โจ้, สันนาเม็ง, ดอนแก้ว, แม่สา, ริมเหนือ, ช้างเผือก, สันโป่ง) ตัวแทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาล อบต. 8 แห่ง, ผู้แทนโรงพยายส่งเสริมสุขภาพตำบล 4 แห่ง กว่า 150 คน เข้าร่วมโครงการ

 

 

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา