โลโก้เว็บไซต์ 2019-04-04 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2019-04-04

ทีม KSR Lanna คว้ารางวัลรอง อันดับสอง หุ่นยนต์ iROBOT Create – The Next Chapter of Living
พฤหัสบดี 4 เมษายน 2562 / ข่าวกิจกรรม

                        ตัวแทนนักศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ทีม KSR Lanna ประกอบด้วย นายณัฐวัสส์   ทองพินิจกุล นายทศวรรษ   ไชยชะนะ  นายเจษฏาพล    แสนศรี  นายภาณุพงศ์  อินทาจักร  โดยมีอาจารย์ธรายุทธ   กิตติวรารัตน์  อาจารย์ผู้ควบคุมทีม เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ iROBOT Create – The Next Chapter of Living รอบชิงชนะเลิศ จัดขึ้นโดยบริษัทที  เอช โรโบติก จำกัด ณ อาคารโชว์รูมดูคาติ... >> อ่านต่อ


ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา จัดการประชุมเตรียมงานโครงการสืบสานประเพณีปีใหม่เมือง วัฒนธรรมสานสัมพันธ์องค์กร ประจำปี 2562
พฤหัสบดี 4 เมษายน 2562 / ข่าวทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

วันที่ 2 เมษายน 2562 ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดการประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีปีใหม่เมือง : วัฒนธรรมสานสัมพันธ์องค์กร ประจำปี 2562 เพื่อหารือเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมในด้านต่าง ๆ ของโครงการฯ ร่วมกับหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประกอบด้วย ตัวแทนบุคลากรจากกองกลาง ตัวบุคลากรจากกองคลัง ตัวแทนบุคลากรจากกองบริหารงานบุคคล ตัวแทนบุคลากรจากกองพัฒนาอาคารสถานที่ ตัวแทนบุคลากรจากกองประชาสัมพันธ์ ตัวแทนบุคลากรจากกองพัฒนานักศึกษา ตัวแทนบุ... >> อ่านต่อ


ประชุมคณะทำงานบริการความเสี่ยงระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย
พฤหัสบดี 4 เมษายน 2562 / ข่าวกิจกรรม

     วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดการประชุมคณะทำงานบริการความเสี่ยงระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัยขึ้น โดยมี ผศ.นทีชัย ผัสดี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา เป็นประธานในการจัดการประชุมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างกระบวนการการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติทั่วทั้งองค์กรและเกิดผลลัพธ์ที่ดีตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย และดำเนินการหารือเกี่ยวกับแนวทางการเชื่อมโยงระหว่างแผนบริหารความเสี่ยงของคณะ วิทยาลัยฯ กับแผนบริหารความเสี่ยงใ... >> อ่านต่อ


ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา แบบ สขร.1 ประจำเดือนมีนาคม 2562
พฤหัสบดี 4 เมษายน 2562 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา แบบ สขร.1 ประจำเดือนมีนาคม 2562 ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมโดยการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารที่แนบมาด้านล่างนี้ https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2019/07/20190730140632_22679.pdf >> อ่านต่อ


อ.ยุรธร ต่อยอดโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้สูงอายุฯ
พฤหัสบดี 4 เมษายน 2562 / ข่าวกิจกรรม

อาจารย์ยุรธร  จีนา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมทีมงานนักวิจัย จัด “โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้สูงอายุ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน โรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่” ณ ห้องประชุมสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ผู้สูงอายุนครพิงค์ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจากนายไพรัช  ใหม่ชมภู รองนายกองค์กรบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการ ดร.สุรพล  ใจวงษ์ษา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ กล่าวต้อนรับผ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 5 ทั้งหมด 5


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา