โลโก้เว็บไซต์ กบบ.จัดปฐมนิเทศพนักงานฯบรรจุใหม่ สร้างความรู้ความเข้าใจระบบการบริหารมหาวิทยาลัยพร้อมขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กบบ.จัดปฐมนิเทศพนักงานฯบรรจุใหม่ สร้างความรู้ความเข้าใจระบบการบริหารมหาวิทยาลัยพร้อมขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 6 มิถุนายน 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 709 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

กองบริหารงานบุคคล มทร.ล้านนา จัดโครงการอบรมปฐมนิเทศพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานราชการ สายวิชาการและสายสนับสนุนบรรจุใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๑-๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ อัลไพน์กอล์ฟ รีสอร์ท อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ เพื่อสร้างเครือข่ายให้มีความสัมพันธ์ในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างระบบการบริหารงานในมหาวิทยาลัย และตระหนักในหน้าที่ที่รับผิดชอบ รวมถึงแนวทางความก้าวหน้าของพนักงานราชการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา โดยมีพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานราชการ จากทุกพื้นที่และทุกหน่วยงานเข้าร่วมโครงการจำนวน ๒๖๒ คน (สามารถติดตามภาพกิจกรรมเพิ่มเติมที่ https://www.facebook.com/prd.rmutl)ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา