โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ร่วมกับสมาคม ECTI จัดประชุมวิชาการนานาชาติ ECTI –CON 2016  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ร่วมกับสมาคม ECTI จัดประชุมวิชาการนานาชาติ ECTI –CON 2016

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 30 มิถุนายน 2559 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 2080 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า / อิเล็กทรอนิกส์, คอมพิวเตอร์, การสื่อสารโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 13 13th International Conference Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology” (ECTI-CON 2016) เพื่อเป็นเวทีนำเสนอความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและงานวิจัยระหว่างประเทศในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า / อิเล็กทรอนิกส์, คอมพิวเตอร์, การสื่อสารโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือและสร้างโอกาสใหม่ในการพัฒนาสู่การเกิดนวัตกรรมใหม่ ได้รับเกียรติจาก ผศ.สนิท พิพิธสมบัติ รองอธิการบดีด้านวิชาการ มทร.ล้านนา เป็นประธานเปิดงาน

 การจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ ECTI CON 2016 เป็นความร่วมมือของ มทร.ล้านนา และสมาคม ECTI รวมถึงภาคีเครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชนในการร่วมกันจัดงานนี้ขึ้นต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีโดยสถาบันการศึกษารับหน้าที่จัดงาน โดยการจัดงานครั้งที่ 13 นี้ มทร.ล้านนาได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอมเพลส จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเจ้าภาพในครั้งต่อไปจัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.ภูเก็ต  ระหว่างวันที่ 4-7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา