โลโก้เว็บไซต์ ร่างขอบเขตของงาน ซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเคมี จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ร่างขอบเขตของงาน ซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเคมี จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 30 มิถุนายน 2559 โดย ณัฐนันท์ อนันต์สถาพร จำนวนผู้เข้าชม 702 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลาวิจารณ์  30 มิถุนายน 2559 - 5 กรกฎาคม 2559


คลิกรายละเอียดร่างเอกสารขอบเขตของงานได้ที่  https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2016/06/20160630145807_21717.pdf


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา