โลโก้เว็บไซต์ ตัวแทน มทร.ล้านนา อบรมการออกเสียงประชามติ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ตัวแทน มทร.ล้านนา อบรมการออกเสียงประชามติ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 13 กรกฎาคม 2559 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 260 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

นายวัชชิระ  อินตาเทพ บุคลากรสังกัดกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมตัวตัวแทนนักศึกษา ร่วมอบรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการออกเสียงประชามติแก่ผู้นำนักศึกษาในสถานศึกษาเครือข่าย โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฎ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลและมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จำนวน 48 แห่ง จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ด้านกิจการมีส่วนร่วม ระหว่างวันที่ 6 -7 กรกฎาคม 2559 ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายกออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา