โลโก้เว็บไซต์ พิธีเปิดค่ายภาษาฯ 2016 RMUTL Thai Cultural Camp | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

พิธีเปิดค่ายภาษาฯ 2016 RMUTL Thai Cultural Camp

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 25 กรกฎาคม 2559 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 668 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

        งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา จัดค่ายภาษาและวัฒนธรรมไทย "2016 RMUTL Thai Cultural Camp" และกิจกรรมทัศนศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่

         โดย รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มทร.ล้านนา  ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมกล่าวต้อนรับนักศึกษาจำนวน 10 คน จากมหาวิทยาลัย Chongqing University of Technology (CQUT)   Chengdu Electronic Information School จากสาธารณรัฐประชาชนจีน และ  Southern Taiwan University of Science and Technology (STUST)  National Pingtung university of Science and Technology (NPUST) จากประเทศไต้หวัน ที่ได้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้  เมื่อวันที่ 25 กรกฏาคม 2559 ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา

        โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมไทย โดยนักศึกษาต่างประเทศจะทำกิจกรรมร่วมกับนักศึกษาของ มทร.ล้านนา ระหว่างวันที่ 24 กรกฏาคม - 7 สิงหาคม 2559 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา