โลโก้เว็บไซต์ คณะผู้บริหารและนักศึกษา มทร.ล้านนา ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ  เจริญพระชนมพรรษา ๖๔ พรรษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะผู้บริหารและนักศึกษา มทร.ล้านนา ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ เจริญพระชนมพรรษา ๖๔ พรรษา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 28 กรกฎาคม 2559 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 452 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ผศ.สนิท พิพิธสมบัติ รองอธิการบดีด้านวิชาการ พร้อมด้วยผู้บริหารและนักศึกษา มทร.ล้านนา เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติ และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ เจริญพระชนมพรรษา ๖๔ พรรษา  ที่ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีโดยได้รับเกียรติจากนายปวิณ ชํานิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวถวายราชสุดี เฉลิมพระเกียรติ พร้อมด้วยผู้แทนข้าราชการสถาบันการศึกษา ข้าราชการทหาร ตำรวจ เข้าร่วมในพิธี สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมารพระนามเดิมของพระองค์ เดิมว่า  สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ บรมจักรยาดิศรสันตติวงศ เทเวศรธำรง สุบริบาล อภิคุณูประการมหิตลาดุลเดช  ภูมิพลนเรศวรางกูร กิตติสิริสมบูรณ์สวางควัฒน์ บรมขัตติยราชกุมาร ซึ่งเป็นพระราชโอรสเพียงพระองค์เดียว ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ พระองค์ทรงพระราชสมภพ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๕ เมื่อเวลา ๑๗ นาฬิกา ๔๕ นาที ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิตออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา