โลโก้เว็บไซต์ อ.พิศาพิมพ์ และคณะร่วมเป็นวิทยากรจัดทำแผนที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

อ.พิศาพิมพ์ และคณะร่วมเป็นวิทยากรจัดทำแผนที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 28 กรกฎาคม 2559 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 710 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

อาจารย์พิศาพิมพ์ จันทร์พรหม, นายนริศ กำแพงแก้วและว่าที่ ร.ต.เกรียงไกร ศรีประเสริฐ อาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นวิทยากรร่วมจัดกิจกรรมกระบวนการจัดทำแผนที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ให้กับชุมชนบ้านแม่สาน้อย อำเภอแม่ริมและชุมชนบ้านโป่งน้อยใหม่ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจัดโดยศูนย์เรียนรู้ชาติพันธุ์ภาคเหนือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการข้อมูลและการจัดการแหล่งเรียนรู้กลุ่มชาติพันธุ์และ  ภูมิปัญญาเพื่อจัดทำแผนที่เส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ ระหว่างวันที่ 15 -17 กรกฎาคม 2559 ที่ชุมชนบ้านแม่สาน้อย อำเภอแม่ริมและชุมชนบ้านโป่งน้อยใหม่ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา