โลโก้เว็บไซต์ พิษณุโลกต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะเกษตรฯ มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

พิษณุโลกต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะเกษตรฯ มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 11 พฤษภาคม 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 770 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 11  พ.ค.59  เวลา 9.00 น.  รศ.เดชา  นาวานุเคราะห์  ผู้อำนวยการกองการศึกษา  พร้อมด้วย รศ.ดร.สมชาติ  หาญวงษา  หัวหน้าโครงการโรงเรือนปลูกพืช   และ ผศ.บุญเจิด  กาญจนา  หัวหน้าโครงการโรงสีข้าว มทร.ล้านนา พิษณุโลก  ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.สำเนาว์   เสาวกูล  คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี  มทร.อีสาน  วิทยาเขตสุรินทร์  พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร   (ภาพ/ข้อมูล : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา พิษณุโลก)  ติดตามภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่  

https://www.facebook.com/PrRLPhitsanulok/media_set?set=a.609082865916224.1073742360.100004435482094&type=3&uploaded=15ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา