โลโก้เว็บไซต์ บุคลากรวิทยาลัยฯ เข้าร่วมดำเนินงานโครงการส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) Talent Mobility | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

บุคลากรวิทยาลัยฯ เข้าร่วมดำเนินงานโครงการส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) Talent Mobility

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 4 สิงหาคม 2559 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 848 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ระหว่างวันที่ 1 - 3 สิงหาคม 2559 ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

บุคลากรวิทยาลัยฯ ได้แก่ อาจารย์ประเสริฐ  ลือโขง และอาจารย์กิตติ เอี่ยมเปรมจิต ได้เข้าร่วมดำเนินงานโครงการส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) หรือโครงการ Talent Mobility โดยได้รับความร่วมมือจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา โดย อาจารย์อุเทน คำน่าน

การจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในภาคเอกชน และร่วมสำรวจเก็บข้อมูลความต้องการบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของสถานประกอบการ ภายใต้โครงการ Talent Mobility 

ซึ่งในวันที่ 1 สิงหาคม 2559 ช่วงเช้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม  สุธาคำ และอาจารย์วิฑูรย์ ส่องแสง ได้ให้การต้อนรับคณะทำงานและร่วมประชุมโครงการดังกล่าว

โดยในวันที่ 2 - 3 สิงหาคม คณะทำงานได้เข้าเยี่ยมชมสถานประกอบการหลายแห่ง ในจังหวัดเชียงราย อาทิเช่น บริษัทสยาม สมาย , บริษัท ISUZU เชียงราย , บริษัท Siamease Farm และไรรื่นรมย์ เกษตรอินทรีย์ 

ซึ่งในขั้นตอนต่อไปของโครงการดังกล่าว คือนักวิจัยจะร่วมสร้าง Proposal ร่วมกับสถานประกอบการ เพื่อนำเสนอต่อโครงการ Talent Mobility ต่อไป

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณภาพจาก : นส.จุฑาทิพย์ สุวรรณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา