โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ร่วมการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Based OTOP : KBO) ครั้งที่ 1/2565 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ร่วมการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Based OTOP : KBO) ครั้งที่ 1/2565

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 11 มกราคม 2565 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 602 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน และ ว่าที่ ร.ต.เกรียงไกร ศรีประเสริฐ บุคลากรสังกัดสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Based OTOP : KBO) จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑ์เข้าสู่การพัฒนาตามโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Based OTOP : KBO) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด เป็นศูนย์กลางให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น ณ โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้น โฮลเทลแอนด์รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

 

ข่าว กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป สถช. 
ภาพ เกรียงไกร ศรีประเสริฐ, สำนักข่าวไทยแลนด์พลัส ออนไลน์

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา