โลโก้เว็บไซต์ 2022-01-11 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2022-01-11

มทร.ล้านนา เปิดมหาวิทยาลัย ร่วมสนับสนุนยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ประยุกต์งานวิจัยเพื่อรับการใช้สังคมท้องถิ่น
อังคาร 11 มกราคม 2565 / ข่าวกิจกรรม

             วันที่ 11 มกราคม 2565 ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเข้าเยี่ยมคารวะ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแนะนำคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย และมอบผลิตภัณฑ์โครงการหลวงสินค้าของหมู่บ้าน ชุมชน ซึ่งได้รับการพัฒนาโดยอาจารย์ และนักศึกษาซึ่งได้เข้าไปยกระดับสินค้าท้องถิ่นสู่การสร้างมาตรฐานให้เป็นสินค้าคุณภาพ พร้อม... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ตาก ร่วมกับ สมพ.ตาก ประชุมหารือการพัฒนาการศึกษาจังหวัดตาก โดยบูรณาการเชื่อมต่อองค์ความรู้ระหว่างการศึกษาขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษา
อังคาร 11 มกราคม 2565 / ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (11 ม.ค. 2565) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมคำพุฒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักดิ์ ยาทะเล ผู้อธิการบดี พร้อมด้วยนางสาวนุชนาฏ คล้ายหิรัญ ผู้อำนวยการกองการศึกษา และคณาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ประชุมหารือแนวทางการพัฒนาการศึกษาจังหวัดตาก ร่วมกับ นายอวยชัย ศรีตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก นายสนั่น วงษ์ดี ผู้อำนวยการโรงเรียนผดุงปัญญา พร้อมด้วยผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนผดุงปัญญา โรงเรียนตากพิทยาคม และโรงเรียนสรรพวิทยาคม โดยหารือแนวทางบูรณาการเชื่อมต่อองค์ความรู้ระหว่... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ร่วมการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Based OTOP : KBO) ครั้งที่ 1/2565
อังคาร 11 มกราคม 2565 / ข่าวกิจกรรม

  วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน และ ว่าที่ ร.ต.เกรียงไกร ศรีประเสริฐ บุคลากรสังกัดสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Based OTOP : KBO) จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑ์เข้าสู่การพัฒนาตามโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Based OTOP : KBO) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให... >> อ่านต่อจำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา